10 Δεκεμβρίου | Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

10 Δεκεμβρίου |   Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». Αυτό ορίζεται από το Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου.
Σε μία περίοδο αναγκαστικού εγκλεισμού θεώρησα ιδιαίτερα βοηθητικό να μοιράζομαι ορισμένες σκέψεις, ιδέες και γνώσεις μου, ως ανάγκη για επικοινωνία και συνδιαλλαγή, με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε καίρια ζητήματα.
Η δεκάτη Δεκεμβρίου είναι μία μέρα που δίνεται η ευκαιρία για αυτή την επικοινωνία, καθώς αποτελεί την ημέρα-επέτειο της υπογραφής του καθοριστικού εγγράφου για την πορεία και την πολυδιάστατη φιλοσοφική, πολιτική και κοινωνική εξέλιξη των ανθρώπων. Μέσα από συνολικά 30 άρθρα ορίζονται και εξασφαλίζονται νομικά τα θεμελιώδη δικαιώματα, που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται ισχύουν για όλους, ανεξάρτητα από τη φυλή, τις πεποιθήσεις μας ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση, είναι οικουμενικά και αδιαίρετα.
Ουσιαστικά, τα δικαιώματα των ανθρώπων αποτελούν ηθικές αρχές, οι οποίες θέτουν συγκεκριμένα συμπεριφορικά πρότυπα και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών, ώστε να εξασφαλίζεται μία ασφαλής, ίση, δίκαιη και υγιής ζωή.
Η ασφάλεια και η υγεία στην ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έννοια και την σημασία της ψυχολογίας. Μεταξύ άλλων, συνεπώς, ένα από τα άρθρα ορίζει το δικαίωμα των ανθρώπων στο υψηλότερο εφικτό επίπεδο τόσο σωματικής, όσο και ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Καθίσταται φανερό πως ένας άνθρωπος δεν θεωρείται υγιής, λόγω της απουσίας κάποιας ασθένειας, αλλά λόγω προσωπικής συνολικής ευμάρειας. Προκειμένου, όμως, να κατακτήσει αυτό τον στόχο, οφείλει να αναγνωρίζει την σπουδαιότητα τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής του/της υγείας. Η ψυχική υγεία χαρακτηρίζεται από την κατάκτηση μίας εσωτερικής ισορροπίας, η οποία επιτυγχάνεται με την αναγνώριση/αντίληψη, την αποδοχή, την έκφραση/βίωση και την επικοινωνία των συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών.
Η εσωτερική δύναμη ενός ανθρώπου του δίνει την δυνατότητα να επιτύχει σε πολλούς τομείς της ζωής του/της, ενώ ερευνητικά έχει αποδειχθεί πως άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι περισσότερο ευτυχισμένοι. Σε μία τέτοια μέρα, λοιπόν, είναι υψίστης σημασίας να υπενθυμίζεται αυτό το δικαίωμα στην ψυχική υγεία, ώστε να εκτιμηθεί η επιτακτική ανάγκη για ευαισθητοποίηση, εσωτερική ενδυνάμωση και συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Με εκτίμηση,
Αμαλία Μπάρμπα

Σχολιάστε

Top