Τι είναι ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης – Προσαρµογή για παιδιά

Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική  εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη.

2014-2015 – Υιοθέτηση των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης( τάξη Γ΄)

Το σχολικό έτος 2014-2015 ξεκινήσαμε τη γνωριμία μας με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Γρήγορα γοητευτήκαμε από την

2015-2016 – Υιοθέτηση των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (τάξη Δ΄)

Το σχολικό έτος 2015-2016 υιοθετήσαμε με τους  ίδιους μαθητές/ ίδιες μαθήτριες τις Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης εκ νέου.

2016-2017 – Υιοθέτηση των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (τάξη Γ΄)

Το σχολικό έτος 2016-2017 με μια καινούρια ομάδα μαθητών της Γ΄τάξης υιοθετήσαμε τις Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης ,

2017-2018 – Υιοθέτηση των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (τάξη Δ΄)

Το σχολικό έτος 2017-2018 υιοθετήσαμε με τους ίδιους μαθητές/ ίδιες μαθήτριες εκ νέου τις Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Αξιολόγηση του προγράμματος υιοθέτησης των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (1)

Μάιος 2018 Τάξεις : Γ΄ (σχολικό έτος 2016-2017) και Δ΄ (σχολικό έτος  2017-2018) Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – Ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

Αξιολόγηση του προγράμματος υιοθέτησης των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης(2)

Αξιολόγηση του προγράμματος υιοθέτησης των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης *Η αξιολόγηση έγινε δύο χρόνια μετά το πέρας του

2018-2019 – Υιοθέτηση των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Τάξη Α΄)

Τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε τις Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης  μέσα από το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα :

Τα ταξίδια μας στον κόσμο: Είμαστε πολίτες του κόσμου!

Με αφορμή  ένα φυλλάδιο από σχέδιο εργασίας του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου (World Largest Lesson) αποφασίσαμε να μιλήσουμε στην τάξη

Top