Βασιλικός… περίπατος!!!

Δρακοπούλου Ελπίδα Β’1 Πρόσφατα, επισκεφτήκαμε τα βασιλικά κτήματα στην περιοχή του Τατοΐου. Κάνοντας έναν εκπαιδευτικό περίπατο,  καταφέραμε να ταξιδέψουμε στις […]

συνέχεια »
Top