Παπαρρίζος Βασίλης, Παπακυριακόπουλος Δημήτρης, Ρέμμας Δημήτρης Β4 Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στη χώρα μας αυξάνεται. Με λίγη φροντίδα και [...]

΄Ακου το παιδί σου

ΑΠΟ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ - Νοε• 28•19

Mπέκου Ελένη,Μορφονιού Χριστίνα,  Β3 Ξέρετε πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλή σχέση εμείς, τα παιδιά, με τους γονείς. […]

I know you love me

ΑΠΟ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ - Νοε• 28•19

Pantera Konstantina, B3 My dear parents, I know you love me and you try to show it, but, to be […]

Top