Τι με έκανε να οδηγηθώ στη μοναξιά!

Τα τελευταία χρόνια η σχολική ζωή μου δεν είναι ευχάριστη. Καθημερινά  δέχομαι bylluing από συμμαθητές, λεκτικό ή σωματικό. Τελευταία, αυτό […]

συνέχεια »
Top