Ο κανονισμός λειτουργίας ενός νοσοκομείου

η περίθαλψη  στο  Βυζάντιο   «Η  αυτοκρατορική  μεγαλειότητά  μου  αποφάσισε  την ίδρυση  νοσοκομείου για   πενήντα    ασθενείς.Ορίζω  τα εξής:Να  υπάρχουν 50  άνετα κρεβάτια  για τους  εισαγόμενους Τα  πενήντα  κρεβάτια μοιράζονται σεπέντε  πτέρυγες  .Σε  κάθε  πτέρυγα   να  υπάρχει  ένα   επικουρικό   κρεβάτι   ,κάπου να προορίζεται  για    επείγουσες  περιπτώσεις.Σε   κάθε  πτέρυγα  να   έχουν  υπηρεσία  τρεις γιατροί  ,τρεις  αρχινοσοκόμοι,δύο  βοηθητικοί γιατροί  και  τρεις  υπηρέτες.Οι  νοσοκόμες  πρέπει  να  διανυκτερεύουν  με  τους  αρρώστους.Οι  γιατροί πρέπει  να επισκέπτονται  το  νοσοκομείο  κάθε  μέρα.Από  την  αρχή  του  Μαϊου  μέχρι  του Σταυρού  πρέπει  να  επισκέπτονται  και τα  βράδια.Να  δίνουν τα  κατάλληλα φάρμακα  και τις κατάλληλες  οδηγίες  στους  ασθενείς.»

Από   το  τυπικόν  του  αυτοκράτορα  Ιωάννη  Β΄ Κομνηνού  για  το  νοσοκομείο  της  μονής  Παντοκράτορα.

Ομαδική  εργασία  της Ε1  τάξης

Σχολιάστε

Top