Οι μαθητές ζωγραφίζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Δοχεία  καθημερινής  χρήσης

 

Σχολιάστε

Top