Η μεσοστοιχίδα της καραντίνας

Η μεσοστοιχίδα της καραντίνας

12.ακροστοιχίδα

 

1.Τα συμπτώματά του μας ανησυχούν ( το)

2.Τι πρέπει να βάζουμε στα χέρια μας ;

3.Όταν αρρωσταίνουμε τι μας δίνει η μαμά ;

4.Ποιοι σώζουν τον κόσμο ;

5.Πού πάμε για να γίνουμε καλά ;

6.Πώς ονομάζεται ο τρόπος που κάνουμε μάθημα όταν τα  

   κλείνουν τα σχολεία ;

7.Ποια είναι τα 3 τελευταία γράμματα του κορονοϊού ;

8.Πώς λέγονται οι ασθένειες που εξαπλώνονται γρήγορα ;

9.Τι μας προστατεύει από τον κορονοϊό ;

 

12.2

Αργυρώ

Εβελίνα