Πόσο το κράτος συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη του εθελοντισμού;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γιώργος Παπαντωνίου

Ο γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε , Μπάν Κί Μούν είχε επισημάνει: «ο εθελοντισμός είναι μια πηγή κοινωνικής δύναμης, προσαρμοστικότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής». Ωστόσο, τα κράτη βοηθούν στην εκπόνηση των εθελοντικών έργων και στην παρότρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν και αν ναι, πόσο ;

Αρχικά , οι κυβερνήσεις και η συλλογική ευθύνη έχουν έρθει αρκετές φορές σε σύγκρουση με την πραγματοποίηση εθελοντικών έργων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό του 1985 , στο οποίο ευρωπαϊκή κυβέρνηση βύθισε πλοίο της εθελοντικής περιβαλλοντολογικής και οικολογικής οργάνωσης GreenPeace, με σκοπό την πραγματοποίηση πυρηνικών δοκιμών στην Πολυνησία. Πιο ειδικά, εξειδικευμένοι  πράκτορες ανατίναξαν το πλοίο « Rainbow Warrior » χρησιμοποιώντας εκρηκτική ύλη, προκαλώντας έτσι μία τρύπα με μέγεθος περίπου ενός αυτοκινήτου!

Ακόμα ένα αξιοσημείωτο γεγονός το οποίο πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα μέτρα τα οποία αποφασίζονται σε συμβούλια μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και κυβερνήσεων,  συναντούν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Αυτό τονίστηκε και στα συνέδρια IVCO 2019,2020,2021 (International Forum for Volunteering in Development) στα οποία συμμετείχαν οργανώσεις όπως η ActionAid ,η οποία αποτελείται από εθελοντές-γιατρούς. Στο τελευταίο συνέδριο συμμετείχε επίσης και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας , επίσημος θεσμός της Ελληνικής δημοκρατίας. Σκοπός ήταν να αναφερθούν και να λυθούν τα προβλήματα όσον αφορά στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στην Ελλάδα.  Ακόμα υπάρχει και εθελοντική οργάνωση, η ΕΣΠ (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες) η οποία ενισχύει τους πρόσφυγες,  προσφέροντας πιο άμεσες λύσεις και υποστήριξη.

Παρόλα αυτά , στο προηγούμενο παράδειγμα που αναφέραμε με την κατάρριψη του πλοίου της GreenPeace υπήρχαν οχτώ κράτη του Νότιου Ειρηνικού τα οποία συνέβαλαν στο εθελοντικό-οικολογικό έργο της οργάνωσης, συνάπτοντας συνθήκη η οποία θέσπιζε ότι δεν θα επιτρέπονται πυρηνικές δοκιμές στην περιοχή καθώς, πέρα από την περιβαλλοντολογική καταστροφή ή οποία απειλεί τον θαλάσσιο βιότοπο , προστίθεται και ο κίνδυνος να υπάρξουν απώλειες ανθρώπινων ζωών, εάν συμβεί κάποιο ατύχημα.

Εικονα δυο

 

Παράλληλα, η Ελληνική κυβέρνηση προωθεί τις αξίες του εθελοντισμού μέσω της εκπαίδευσης εντάσσοντας στην διδακτέα ύλη ενότητες που αφορούν στον εθελοντισμό και την σχέση του με τις Μ.Κ.Ο . Με αυτό τον τρόπο , οι μαθητές  παροτρύνονται να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις και να προκύψει έτσι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει μεγαλύτερο στίγμα στην υπόλοιπη κοινωνία.

Εν κατακλείδι, τα κράτη του κόσμου συνεισφέρουν στην διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο όσον αφορά στον εθελοντισμό , ωστόσο όλες οι χώρες θα πρέπει να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθεια για να αναπτυχθεί ένα ισχυρότερο συλλογικό πνεύμα και πιο υγιείς σχέσεις μεταξύ εθελοντών και κυβερνήσεων για να διαδοθεί το θετικό μήνυμα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

Πηγές:

Action Hellas (2020). Η ActionAid Hellas για πρώτη φορά στο παγκόσμιο συνέδριο IVCO 2020. Προσπέλαση 4/12/2021.

History.com Editors. (2010). A bomb sinks the Rainbow Warrior, Greenpeace’s flagship vessel. Προσπέλαση 4/12/2021.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης