Το ρολόι της Νάουσας (των μαθητών Κουτσιούμπα Δ., Μπάτση Ι.)

Κατασκευάστηκε το 1895, με δαπάνη του βιομηχάνου Γεωργίου Αναστασίου Κύρτση, το όνομα του οποίου είναι αναγεγραμμένο σε αραβική και ελληνική γραφή σε ειδική μαρμάρινη πλάκα εντοιχισμένη πάνω από τον κεντρική του είσοδο.

Ο πύργος πατά σε χαμηλή βάση από πωρόλιθους και χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες διαφορετικού πλάτους. Οι ακμές του χαμηλότερου τμήματος τονίζονται με γωνιόλιθους, ενώ οι αντίστοιχες ακμές των δύο παραπάνω τμημάτων τονίζονται με γωνιόλιθους που σχηματίζουν πεσσούς, οι οποίοι σε συνδυασμό με επιστύλια και βάσεις σε κάθε πλευρά, σχηματίζουν διακοσμητικά πλαίσια που περιέχουν τη βασική τοιχοποιία και τα ελάχιστα ανοίγματα φωτισμού που υπάρχουν εναλλάξ στις πλευρές.

Στο εσωτερικό του υπάρχει ξύλινη σπειροειδής σκάλα που φτάνει μέχρι το επίπεδο του μηχανισμού και από κει και πάνω μια μεταλλική ανεμόσκαλα οδηγεί στο επίπεδο του κωδωνοστασίου, με το περιμετρικό κιγκλίδωμα. Στην κορυφή του υπάρχει το κωδωνοστάσιο, που φέρει τον τρουλίσκο. Η κατασκευή είναι σύγχρονη, σε αντικατάσταση της μάλλον ξύλινης αρχικής. Το συνολικό ύψος του πύργου, μαζί με τον τρούλο, είναι 21,64 μ.

Διαθέτει τον πρωταρχικό του ωρολογιακό μηχανισμό του αγγλικού οίκου J. Smith & Sons, ο οποίος κινεί ταυτόχρονα τους δείκτες σε τρεις διαφορετικούς ωρολογιακούς δίσκους και σημαίνει τις ώρες με τη μεγάλη καμπάνα που είναι τοποθετημένη στην κορυφή του. Λειτουργεί με μηχανικό τρόπο, με αντίβαρα κρεμασμένα με αλυσίδες, που κατεβαίνουν σιγά σιγά και ρυθμίζονται μια φορά την εβδομάδα.

ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΣ : εδώ και εδώ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Δήμος Κουτσιούμπας, Γιάννης Μπάτσης

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης