ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (Τσαμπαρλή Α., 2011) ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΛΩΦ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 Η οικογένεια είναι το κύριο πλαίσιο διαπροσωπικών σχέσεων του παιδιού.

 Η προσωπικότητα του παιδιού διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο κ.α.)

 Η μαθησιακή δυσκολία επιδρά στη δυναμική των σχέσεων οικογένειας-παιδιού και αντίστροφα.

 Η επίδραση αυτή έχει αρνητικές αλλά και θετικές επιδράσεις.

 Η διαχείριση λοιπόν της μαθησιακής δυσκολίας από την οικογένεια εξαρτάται, τόσο από ενδογενείς (φάση κύκλου ζωής, ευελιξία οικογένειας, προσαρμοστικότητα σε αλλαγές) όσο και από εξωγενείς παράγοντες (ύπαρξη ή όχι υποστηρικτικού περιβάλλοντος, αγχογόνες καταστάσεις, ανεργία, μετανάστευση).

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  Μια θετική επίδραση της μαθησιακής δυσκολίας, είναι η τάση των οικογενειών αυτών να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη του παιδιού, σε σύγκριση με οικογένειες χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.  Επίσης, η αυξημένη ανάγκη για τη φροντίδα στην καθημερινή ζωή οδηγεί αυτές τις οικογένειες στην αύξηση της συνοχής τους και στην προώθηση θετικών οικογενειακών σχέσεων. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  Αυξημένες καθημερινές ανάγκες φροντίδα – έντονες πηγές άγχους  Υψηλός βαθμός εξουθένωσης των οικογενειών αυτών  Συχνά, ο δεσμός γονιών-παιδιού είναι ανασφαλής, καθώς η ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας πλήττει τον ναρκισσισμό των γονέων (Abram & Kaslow, 1976).  H δυσκολία να ταυτιστούν με το ‘όχι αρκετά καλό παιδί’ μπορεί να βιωθεί ως μια απώλεια – τραύμα.  Το γεγονός ότι η μαθησιακή δυσκολία δεν είναι φανερή στην εξωτερική εμφάνιση του παιδιού κάνει μεγαλύτερο τον ασυνείδητο φόβο των γονέων.  Δυσκολία εγκαθίδρυσης ορίων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας  Τα όρια είναι οι κανόνες που καθορίζουν το βαθμό αυτονομίας και ιεραρχίας ανάμεσα στα μέλη.  Στις οικογένειες αυτές, τα όρια είναι συχνά ασαφή λόγω της υπερπροστατευτικής στάσης των γονέων.  Συναισθηματική απομάκρυνση ή επικριτική στάση γονέων – δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στο παιδί όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΩΣ «ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ»

 Το παιδί γίνεται συχνά πεδίο προβολής όχι μόνο της έντασης που υπάρχει ανάμεσα στους γονείς αλλά και των οικογενειακών προβλημάτων.  Το παιδί αναγκάζεται να «ταιριάξει» σαν ένα κομμάτι στο παζλ της οικογενειακής παθολογίας (Abrams, 1991).  Στις οικογένειες αυτές επικρατεί ο μύθος ότι για όλες τις κακοτυχίες της οικογένειας φταίει η μαθησιακή δυσκολία.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 Βαθμός συνοχής οικογένειας  Υποστήριξη μελών  Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  Ευελιξία οικογένειας  Ικανότητα να διαχειρίζεται τα άγχη των μελών της

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 Η οικογένεια λειτουργία ως ένα σύστημα προβολών των εσωτερικών-ασυνείδητων αντικειμένων των μελών  Αρνητικοί χαρακτηρισμοί του παιδιού από τους γονείς (π.χ. τεμπέλης, ανεπαρκής)  Το παιδί με μαθησιακή δυσκολία κινδυνεύει, λόγω της χαμηλής σχολικής του επίδοσης να θεωρηθεί αποτυχημένο – αίσθηση ανεπάρκειας – κοινωνική απομόνωση παιδιού  Δυσλειτουργικά επικοινωνιακά πρότυπα  Χαοτική δομή οικογένειας  Υπερβολική εμπλοκή και έλεγχος γονέων– έλλειψη προσωπικής πρωτοβουλίας παιδιού και αυτονομίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 Η αντιμετώπιση και ο σχεδιασμός της παρέμβασης των μαθησιακών δυσκολιών θα πρέπει να στοχεύει στο παιδί, στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα (Wilchensky & Reynolds, 1986).  Συνεργασία εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών  Εξατομικευμένη κλινική εκτίμηση  Η παρέμβαση του κλινικού ψυχολόγου θα πρέπει να εστιασθεί στα πεδία συναισθηματικής συγκρότησης του παιδιού και του πλαισίου, μέσα στο οποίο κινείται και αλληλεπιδρά.  Στόχος της παρέμβασης: να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μαθησιακής δυσκολίας στην προσωπικότητα του παιδιού και η στήριξη της οικογένειας για να αποδεχθεί τη δυσκολία.  Είναι σημαντικό η διάγνωση και η παρέμβαση να είναι έγκαιρες.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

 Ο δάσκαλος θα πρέπει να λειτουργεί και ως θεραπευτής, διότι το παιδί χρειάζεται μια σχέση αποδοχής και κατανόησης.  Θα πρέπει να ακούει το παιδί προσεκτικά και με ενσυναίσθηση, χωρίς να κάνει κριτική ή να είναι υπερβολικά παρεμβατικός.  Θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση για να ξέρει πώς να παρέμβει στις ακαδημαϊκές δεξιότητες του παιδιού.  Θα πρέπει να γνωρίζει την ψυχολογία της οικογένειας για να μπορεί να διαχειριστεί τυχόν κρίσεις στις σχέσεις γονέων-παιδιού.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

 Θα πρέπει να έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με το πρόβλημα του παιδιού.  Θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού επιδρούν στις δραστηριότητες της οικογένειας.  Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν την ανάπτυξη του παιδιού και όχι να παρεμβαίνουν καταλυτικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η γονική εμπλοκή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  Στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία η θεραπευτική παρέμβαση, θα πρέπει να επιλεχθεί το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα.  Σε αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) η ατομική θεραπεία, β) η παράλληλη θεραπεία γονέων-παιδιού με τον ίδιο ή διαφορετικό θεραπευτή, γ) οικογενειακή θεραπεία με τη συμμετοχή όλης της οικογένειας ή δ) ομαδική θεραπεία γονέων (βοηθά τους γονείς να βγουν από τον κύκλο της ανεπάρκειας, εξάρτησης και θυμού).

ΚΡΙΤΙΚΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

 To άρθρο κατάφερε να περιγράψει τους βασικούς παράγοντες της οικογενειακής λειτουργίας που καθορίζουν την πορεία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.  Κάποιες προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση συνοψίζονται παρακάτω: – Διερεύνηση συγκεκριμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων στο χώρο του σχολείου – ενημέρωση καθηγητών για τις μαθησιακές δυσκολίες – Συσχέτιση τραυματικών οικογενειακών εμπειριών (διαζύγιο, θάνατος γονέα) και εξέλιξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες – Η επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες – Οι κοινωνικές, φιλικές-ερωτικές σχέσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες – Ο σχολικός εκφοβισμός που βιώνουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης