ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

Κεφάλαιο Πρώτο

1.1: Βουλιμία – Τα Δύο Πρόσωπα της Υπερφαγίας

Η λέξη «βουλιμία» έχει τη ρίζα της στις λέξεις «βους» (βόδι) και «λιμός» (πείνα), προσδίδοντας της δύο διακριτικές ερμηνείες. Αρχικά, αναφέρεται σε εκείνον που μπορεί να φάει «σαν βόδι», δηλαδή είναι σε θέση να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες τροφής. Επιπλέον, ο όρος χρησιμοποιείται και για να περιγράψει κάποιον που πεινάει τόσο πολύ, ώστε μπορεί κυριολεκτικά να φάει ένα ολόκληρο βόδι.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της επιστημονικής ορολογίας, ο όρος «βουλιμία» αποκτά διαφορετική έννοια. Αντιπροσωπεύει τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης επιθυμίας για τροφή, οδηγώντας σε συχνές περιόδους υπερβολικής κατανάλωσης τροφής και επακόλουθης αυτο-αποκαλούμενης «αυτοαποκατάστασης».

 1.2: Η Συναισθηματική Διάσταση της Βουλιμίας: Ανησυχίες, Ελέγχου Σώματος και Παραβάσεις

Κινούμενοι προς τα επόμενα επίπεδα, εξετάζουμε τη συναισθηματική πτυχή της βουλιμίας. Κάθε βουλιμικό επεισόδιο είναι διαποτισμένο από έντονες ανησυχίες για την εικόνα του σώματος και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Συγχρόνως, εκδηλώνονται συναισθήματα ενοχής, τύψεων και αίσθησης παράβασης των κανόνων. Συνήθως, ακολουθείται από εκκαθαριστικές μεθόδους, όπως καθαρτικά ή εμετός, προκαλώντας την ανάγκη ξεφόρτωσης θερμίδων και συναισθημάτων, με κάθε κόστος.

Μερικοί προτιμούν τη μέθοδο του εμετού πολλές φορές την ημέρα, ενώ άλλοι τη χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγράφονται εντυπωσιακά 46 επεισόδια εμετού σε μία μέρα! Οι θερμίδες που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων κυμαίνονται μεταξύ ενός εκατομμυρίου έως και δύο εκατομμυρίων θερμίδων!

 

Κεφάλαιο Δεύτερο

Η εμβάθυνση στην κατανόηση των βουλιμικών επεισοδίων απαιτεί την ανάλυση των αιτιών και των παραγόντων που επηρεάζουν αυτήν τη σύνθετη συμπεριφορά. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε προσεκτικά τους παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη διατήρηση των βουλιμικών επεισοδίων.

2.1 Ψυχολογικοί Παράγοντες

Οι ψυχολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την χαμηλή αυτοεκτίμηση, τον περιορισμένο έλεγχο των συναισθημάτων, και την αντιμετώπιση του σώματος με αρνητικό τρόπο. Οι ανασφάλειες και οι πιέσεις που προέρχονται από το περιβάλλον και την κοινωνία επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο.

2.2 Κοινωνικοί Παράγοντες

Οι κοινωνικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την επίδραση των κοινωνικών προτύπων ομορφιάς, των προσδοκιών του περιβάλλοντος, και των κοινωνικών σχέσεων. Η σύγκριση με άλλους, η κοινωνική αποδοχή και ο πολιτισμικός παράγοντας συχνά επηρεάζουν τη σχέση ενός ατόμου με τη φαγητό.

2.3 Οικογενειακοί Παράγοντες

Οι σχέσεις στην οικογένεια, οι πιέσεις για επίτευξη των προσδοκιών των γονιών, και οι δυσλειτουργικές οικογενειακές δυναμικές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που κάποιο άτομο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τη διατροφή.

Κατανοώντας αυτούς τους παράγοντες, μπορούμε να αναδείξουμε τις πτυχές που συντελούν στην εμφάνιση και εξέλιξη των βουλιμικών επεισοδίων, προσφέροντας έτσι βάση για πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις στη θεραπεία και την πρόληψη.

 

Κεφάλαιο Τρίτο


3.1: Προσωποκεντρική Θεραπεία – Εστίαση στην Αναδιαμόρφωση της Σχέσης με το Φαγητό

Η προσωποκεντρική θεραπεία αποτελεί μία προσέγγιση που επικεντρώνεται στο άτομο, αναζητώντας τις ρίζες του προβλήματος στο εσωτερικό του ατόμου. Μέσα από διαλόγους και ασκήσεις, οι θεραπευόμενοι ανακαλύπτουν τις σχέσεις τους με το φαγητό, αναδιαμορφώνοντας τις στρατηγικές τους σε σχέση με τη διατροφή και την υγιεινή ζωή.

3.2: Συμπεριφορική Θεραπεία – Κατανόηση και Αντιμετώπιση των Συμπεριφορών Υπερβολικής Κατανάλωσης

Η συμπεριφορική θεραπεία επικεντρώνεται στην αναγνώριση και αλλαγή των συμπεριφορών που συνδέονται με τη βουλιμία. Μέσω της καταγραφής των δεικτών υπερβολικής κατανάλωσης και των συναισθημάτων που τις προκαλούν, οι ασθενείς αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης, εκπαιδεύοντας τον εαυτό τους να αντιδρά συνειδητά και υγιώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Συμπεράσματα:

Η εξέταση της βουλιμίας και των συναφών θεμάτων αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία του θέματος. Ο όρος βουλιμία, παρότι αρχικά συνδέεται με την υπερβολική κατανάλωση τροφής, στην επιστημονική ορολογία αποκτά διαφορετική έννοια, εστιάζοντας στην επαναλαμβανόμενη έντονη επιθυμία για τροφή.

Τα βουλιμικά επεισόδια χαρακτηρίζονται από τη συνεχή ανησυχία για το σωματικό βάρος και την εικόνα του σώματος, συνοδευόμενα από συναισθήματα ενοχής και τύψεων. Οι μεθόδοι αυτοκαταστροφικής αντιμετώπισης, όπως ο εμετός, αποτελούν συχνή πρακτική, ενώ οι θερμίδες που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου μπορεί να φτάσουν σε εξωφρενικά υψηλά επίπεδα.

Στο πλαίσιο θεραπείας, οι προσεγγίσεις επικεντρώνονται στον αντίκτυπο στις σχέσεις με το φαγητό, όπως η προσωποκεντρική θεραπεία, και στην αντιμετώπιση των συμπεριφορών υπερβολικής κατανάλωσης, μέσω της συμπεριφορικής θεραπείας.

Η επιτυχημένη θεραπεία απαιτεί έναν ολιστικό προσανατολισμό που θα λαμβάνει υπόψη τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές του προβλήματος. Η συνεργασία με ειδικούς υγείας και η υποστήριξη από το περιβάλλον του ασθενούς αποτελούν καίρια στοιχεία για την επίτευξη ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής θεραπευτικής προσέγγισης.

 

 

Πηγές:

 

https://www.argiro.gr/2016/07/poso-epikindini-einai-voulimia/
https://slideplayer.gr/slide/2864018/

https://www.slideshare.net/15gympatras/ss-61164808

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης