ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ

81d4muvf20231011_12560020231214_10253420231214_101942cytohnto20231214_101729ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λήψη μερικώς αδιατάραχτου εδαφικού δείγματος εδάφους με τα χέρια.

Η λήψη εδαφικού δείγματος από μαθητές της Β τάξης Δομικών Έργων ως μέρος πρακτικής άσκησης, στοχεύει σε πολλαπλούς εκπαιδευτικούς και εφαρμοστέους  σκοπούς.

  1. Κατανόηση των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους

Αναγνωρίζουν τις διάφορες φυσικές ιδιότητες του εδάφους όπως υφή, υγρασία, χρώμα, πυκνότητα.

  1. Εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη

Εφαρμόζουν τη θεωρητική γνώση που έχουν αποκτήσει κατανοώντας καλύτερα το έδαφος πώς επηρεάζεται από δομικές κατασκευές

  1. Προώθηση της ομαδικής εργασίας

Ενθαρρύνει τη συνεργασία αναπτύσσοντας ικανότητες συνεργασίας

Χρήση συσκευής casagrande

Η εδαφοτεχνική έρευνα από τους μαθητές της Β τάξης Δομικών Έργων συμβαλει στην εκπαιδευτική, επιστημονική και τεχνική τους ανάπτυξη. Η συσκευή casagrande χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ορίου υδαρότητας των εδαφών, μια   παράμετρος κρίσιμης σημασίας για την ευστάθεια του εδάφους.

Οι μαθητές:

  1. Κατανοούν βασικές εδαφομηχανικές ιδιότητες όπως των ορίων Atterberg
  2. Ενισχύουν την κριτική σκέψη και ανάλυση καθώς τα όρια Atterberg είναι κρίσιμης σημασίας στην κατανόηση της μηχανικής αντοχής των εδαφών

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης