ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε επίδειξη της χρήσης πυροσβεστήρων από τον καθηγητή Κώστα Καραγιαννάκη.

Η επίδειξη της χρήσης πυροσβεστήρων σε εκπαιδευτικούς έχει έναν πολύ σημαντικό σκοπό: την αύξηση της ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι:

  • Ενίσχυση της γνώσης
  • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων
  • Προώθηση της ασφάλειας
  • Άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Με αυτόν τον τρόπο, η επίδειξη και εκπαίδευση στη χρήση των πυροσβεστήρων στους εκπαιδευτικούς δεν είναι απλώς μια διαδικασία πληροφόρησης, αλλά μια ενεργητική προσπάθεια για την αύξηση της ασφάλειας και την προστασία της ζωής μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης