Ισότητα των φύλων

Η Ισότητα ριζώνει αιώνια στην καρδιά μας.

Γυναίκα: Τα χέρια σου…

Άνδρας: Ριζώνουν το «είναι» σου.

Γυναίκα: Όχι. Ριζώνουν στο «είναι» μου.

Άνδρας: Υπάρχει διαφορά;

Γυναίκα: Ύπαρξης

Ο ηγετικός ρόλος των γυναικών στην πανδημία

Σε περιόδους μεγάλων παγκόσμιων όπως αυτόν της πανδημίας covid-19 που όλοι ζούμε ,τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ανισότητες γίνονται ακόμα μεγαλύτερα και πλήττουν ακόμα περισσότερο κοινωνικές ομάδες όπως άνεργοι και φτωχοί.  Ειδικότερα οι γυναίκες μέσα στην πανδημία αντιμετωπίσανε προβλήματα που αφορούσαν στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών και ηλικιωμένων αλλά και δυστυχώς την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.  Ταυτόχρονα ,οι στατιστικές δείχνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο των γυναικών σε αυτήν την πανδημία.  Το 70% των υγειονομικών της πρώτης γραμμής είναι γυναίκες .  Σε επιστημονικό επίπεδο οι γυναίκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έρευνα και στην παραγωγή του εμβολίου , ενώ σε πολιτικό γυναίκες ηγέτιδες πρωτοστάτησαν στην καθοδήγηση των χωρών τους μέσα στην πανδημία .  Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι παρά την κρίση υπήρξαν περιπτώσεις που αυξήθηκε η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση μεταξύ των γυναικών .  Χαρακτηριστικό είναι το κίνημα # Me Too που αποτέλεσε μια κραυγή τόλμης των γυναικών παγκοσμίως ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση στον καλλιτεχνικό, αθλητικό και γενικότερα εργασιακό ρόλο.    

Σύνθια Γιουρούκου , Β Λυκείου

ΙΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ισότητα των φύλων στις Συνθήκες της ΕΕ

Η ισότητα των φύλων απασχόλησε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στην Ιδρυτική Συνθήκη της Ρώµης (1957), µε την οποία καθιερώνεται η αρχή της παροχής ίσης αµοιβής για ίσης αξίας εργασία. Οι προσπάθειες της ΕΕ για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων ενισχύθηκαν σηµαντικά µε την Συνθήκη του “Aµστερνταµ (1999), η οποία εισήγαγε στις Συνθήκες της ΕΕ τις αρχές της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων µε βάση το φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισµό. Η ισότητα ανδρών και γυναικών θεσπίζεται πλέον ως θεµελιώδης αρχή του Κοινοτικού Δικαίου και κηρύσσεται ρητά ως «καθήκον» και «στόχος» της Κοινότητας.

Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και Κοινοτικές Οδηγίες για τη ρύθµιση της ισότητας των φύλων στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης. Ένας µεγάλος αριθµός Κοινοτικών Οδηγιών, σε συνδυασµό µε τη Νοµολογία διακοσίων (200) περίπου αποφάσεων του ΔΕΚ, συνιστούν το εδραιωµένο κοινοτικό κεκτηµένο για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση.

Δεν ήταν τα πράγματα πάντα έτσι…

Ζητείται νύφη

Στην Ελλάδα, το αίτηµα ίσης πληρωµής ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα .

Το Α’ Πανελλήνιο Γυναικείο Συνέδριο , που οργάνωσε το 1921 το Λύκειο Ελληνίδων µε πρόεδρο την πρώτη ελληνίδα φεµινίστρια Καλλιρρόη Παρρέν , περιλαµβάνει µεταξύ των αποφάσεων του την εξοµοίωση της εργάτιδος και του εργάτη επί της αµοιβής της εργασίας.

Συνταγµατικά κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά µε τον καταστατικό χάρτη του 1927.

Κι ενώ το διάστηµα του µεσοπολέµου η εργασία των γυναικών εξακολουθεί να θεωρείται υποδεέστερη, µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο , στο Πανελλαδικό Συνέδριο Γυναικών στην Αθήνα , το Μάιο του 1946 , αποφασίζεται να «εφαρµοσθεί για ίση δουλειά ίση αµοιβή και να σταµατήσει ο διαχωρισµός των φύλων στη µισθοδοσία.»

ΙΣ 2

Το Σύνταγµα του 1952 δεν περιείχε σχετική διάταξη αν και γινόταν δεκτό ότι και οι γυναίκες συνιστούσαν φορείς ατοµικών δικαιωµάτων, Ωστόσο το µέχρι τότε ισχύον Σύνταγµα περιείχε διατάξεις υπέρ των ανδρών.

Τα χρόνια που ακολούθησαν µέχρι την στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 , εµφανίστηκε ένα πλατύτερο γυναικείο κίνηµα µε µόνιµο αίτηµα την εξοµοίωση ανδρών και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις , κίνηµα που ωστόσο αδράνησε τελείως , λόγω των ανώµαλων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και του δηµοκρατικού ελλείµµατος κατά την περίοδο της δικτατορίας.

Στο Σύνταγµα του 1975 υπήρξε ρηξικέλευθη αλλαγή. Στο άρθρο 4 παρ.2 αυτού ορίζεται ότι « Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις » και στο άρθρο 22 παρ.1 ότι « Πάντες οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διακρίσεως δικαιούνται ίσης αµοιβής δι’ ίσης αξίας παρεχόµενην εργασία. »

Ισ 3

Στις 29 Ιανουαρίου του 1983, η Ελλάδα αναγνωρίζει για πρώτη φορά στις γυναίκες ίσα δικαιώματα, αλλάζοντας σημαντικά το οικογενειακό δίκαιο. Άλλωστε η Ελλάδα έπρεπε να εναρμονιστεί και να ακολουθήσει συμβάσεις διεθνών οργανισμών, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΣΗΜΕΡΑ

«Oι γυναίκες απαντούν στα στερεότυπα ακολουθώντας το δικό τους δρόμο, δείχνοντας ισχυρή ηγεσία και υπερέχοντας στον τομέα τους», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, κάτι που, όπως υπογράμμισε, είναι ακόμη πιο επείγον λόγω του λοκντάουν.

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης