Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην «Αντιμετώπιση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών» στο περιβάλλον της Σχολικής Τάξη»

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Ο σημαντικός αριθμός μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές ανάγκες καθώς και η συνύπαρξη αυτών σε σχολικό περιβάλλον με ετερόκλητο μαθητικό δυναμικό , επιτάσσει την διαρκή επιμόρφωση και συνεχή βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της τάξης, σε θέματα Ειδικής Αγωγής

ΣΤΟΧΟΙ

1)Η ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών ενδοσχολικής επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης μεταξύ τωνεκπαιδευτικών

2)Ενίσχυση γλωσσικού/επιστημονικού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών , ειδικότερα στην διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3)Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην δημιουργία συνεργατικού κλίματος, σε τάξη με μαθητές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

4)Δημιουργία αποθετηρίου επιμορφωτικού υλικού και καλών πρακτικών.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

•             12/11/2021 ¨Μαθησιακή ανάπτυξη και επαγγελματικός προσανατολισμός-Διαφορετικοί τρόποι μάθησης ¨ -εισηγήτρια Σύμβουλος ΚΕΔΕΣΥ .

•             09/03/2022 ¨Αξιολόγηση μαθηματικού προφίλ μαθητή και αντίστοιχες τεχνικές διδασκαλίας» – εισηγητής Καθηγητής ΕΚΠΑ

•             7/4/2022 » Η προσωπικότητα μου ως εκπαιδευτικός και η διαχείριση των μαθητών μου.» -εισηγήτρια Επ.Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης