Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από τη Μαρία Ελένη Ροστάν , Λυκείου

Αναμφίβολα, η αισθητική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο είναι απαξιωμένη και σε καμία περίπτωση δεν επιτελεί τον σκοπό της. Γιατί άραγε τα μαθήματα αυτά να είναι υποβαθμισμένα στις μαθητικές συνειδήσεις και πώς θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν;

Αν θελήσει κανείς να εξακριβώσει πιο άμεσο το θέμα θα διαπιστώσει ότι η έλλειψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και υλικοτεχνικών υποδομών αποτελούν ένα βασικό αίτιο απαξίωσης των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Οι παρωχημένοι, άλλωστε, τροπή διδασκαλίας δεν ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Επιπλέον, η εντατικοποίηση του σχολικοί προγράμματος κάνει τους νέους να αντιμετωπίζουν τα μαθήματα που σχετίζονται με την τέχνη ως ευκαιρία για εκτόνωση και χαλάρωση. Έξαλλου, η εξοικείωση των μαθητών με την εμπορευματοποιημένη τέχνη δεν τους επιτρέπει να εκτιμήσουν την γνήσια τέχνη με την οποία το σχολείο επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους μαθητές.

Πώς όμως μπορούν να αναβαθμιστούν τα καλλιτεχνικά μαθήματα; Τα καλλιτεχνικά μαθήματα θα δρέπει να διδάσκονται όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, για αυτό είναι αναγκαία η εξεύρεση και η διαμόρφωση ειδικών χώρων, κατάλληλα εφοδιασμένων, όπου οι μαθητές θα αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, οι καλά διοργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία και χώρους τέχνης θα έδιναν ένα κίνητρο στους νέους να συλλέξουν πληροφορίες ή να συνθέτουν μια εργασία για κάποιο έργο τέχνης. Αυτές οι επισκέψεις θα μπορούσαν να αποτελούσαν αφορμή για συζητήσεις στην τάξη ή για την δημιουργία καλλιτεχνικών έργων.

Επιλογικά,  θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή για την καλά οργανωμένη αισθητική αγωγή στα σχολεία με επακόλουθο την πλήρη απαξίωση των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Ωστόσο η αισθητική αγωγή είναι πολύ σημαντική για την υγιή αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Με αυτό το σκεπτικό είναι επιτακτική η ανάγκη να μεθοδευτεί κατάλληλα με σύγχρονους τρόπους η αισθητική αγωγή στα σχολεία.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης