Σχολική διαμεσολάβηση

Μετά την περσινή ημερίδα για τον σχολικό εκφοβισμό και με βάση τα συμπεράσματα που εξήχθησαν , το σχολείο μας αποφάσισε τη δημιουργία ομάδα διαμεσολάβησης . Υπεύθυνες καθηγήτριες:  Γιαννούλα Ψωμά( Διευθύντρια του σχολείου μας) , Ελισάβετ Καραμανίδου, Αγγελική Κατσαγάνη. Προηγήθηκε επιμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα κάθε Δευτέρα μετά το τέλος του ωραρίου. Στόχος: να εκπαιδεύσει τα παιδιά στη σχολική διαμεσολάβηση και να δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό με σχετικό περιεχόμενο.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης