ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

«Η ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου»

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο μαθηματικό, αστρονόμο και φυσικό Ζοζέφ Φουριέ, το 1838 και αφορά την φυσική διαδικασία η οποία είναι απαραίτητη για την θέρμανση της γης.

 

Ο τρόπος που λειτουργεί ο συγκεκριμένος ‘’μηχανισμός’’ είναι πως τα αέρια του θερμοκηπίου (που περιλαμβάνουν κυρίως το CO2 και τους υδρατμούς) σχηματίζουν ένα “στρώμα” πάνω από το έδαφος της Γης σε ένα ορισμένο ύψος, ώστε μαζί με την επιστροφή τους να εισέλθει η υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου η οποία απορροφάτε κατά ένα μέρος από τη Γη και την ατμόσφαιρα.

Στην συνέχεια η Γη επανεκπέμπει την υπόλοιπη ακτινοβολία στο διάστημα με ένα τμήμα της να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό της κάτι το οποίο συμβαίνει λόγο του στρώματος των αερίων του θερμοκηπίου.

 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια όταν αναφερόμαστε στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου δεν εννοούμε τη φυσική διεργασία, αλλά στην έξαρση αυτής λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

 

Τι είναι τελικά όμως αυτό που καθιστά τις δραστηριότητες του ανθρώπου τόσο επιβλαβείς για το περιβάλλον;

 

Όπως προαναφέρθηκα ένα μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ηλίου που εισέρχεται στην Γη επανεκπέμπεται στο διάστημα ενώ ένα άλλο απορροφάτε από την γη ή εγκλωβίζεται στο εσωτερικό της.

Πλέον όμως η δραστηριότητα του ανθρώπου έχει πολλαπλασιάσει σημαντικά τις συγκεντρώσεις των αερίων των κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα την αύξηση της απορροφούμενης ακτινοβολίας και την επακόλουθη θερμοκρασιακή μεταβολή.

 

Τέτοια αέρια είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) και οι τετραχλωράνθρακες (CFC) η παρουσία των οποίων έχει αποδειχθεί καταστροφική

 

Καταρχάς η συνεχής καταστροφή των δασών, τα οποία μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα. Κατόπιν τα οξείδια του αζώτου παράγονται από τους κινητήρες των διαφόρων οχημάτων ενώ τετραχλωράνθρακες χρησιμοποιούνται σαν προωθητικά αέρια στα διάφορα σπρέι και αεροζόλ, στα ψυγεία και στους πυροσβεστήρες καθώς και είναι πολύ καταστροφικοί για το όζον.

Το μέγεθος ωστόσο των της επίδρασης όλων αυτών στο περιβάλλον δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει αν δεν κατανοήσει και τις επερχόμενες συνέπειες τόσο στο περιβάλλον αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο

 

Καταρχάς σε σχέση με το περιβάλλον αναμενόμενη αλλά και είδη υπάρχουσα  είναι η αλλαγή του κλίματος . Τα ζώα μετακινούνται, οι βροχοπτώσεις γίνονται όλο και πιο συχνές από τον ισημερινό προς το βορρά ενώ το τμήμα της εύκρατης ζώνης αρχίζει σιγά σιγά και ερημοποιείται. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και τον καιρό θα μεταβάλλουν τη συχνότητα και την ένταση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών σε δάση, της ξηρασίας, των τροπικών κυκλώνων, των πλημμυρών, των κατολισθήσεων και των παράκτιων διαβρώσεων. Με λίγα λόγια δηλαδή αναμένετε η εμφάνιση του φαινομένου «Ελ Νίνιο»

 

Ύστερα εξίσου σημαντική επίπτωση αποτελεί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Καθώς  αυξάνετε η μέση θερμοκρασία του πλανήτη, αναμένεται άνοδος της στάθμης της θάλασσας αφενός λόγω της θερμικής διαστολής του νερού, των ωκεανών και αφετέρου της τήξης των πάγων. Αυτό έχει ως απόρροια πολλές χαμηλές παραθαλάσσιες περιοχές όπως η Ολλανδία και η Ανατολική Αγγλία να απειληθούν από μεγάλες πλημμύρες ενώ ορισμένα μικρά νησιωτικά κράτη, όπως οι Μαλδίβες θα κινδυνεύσουν κάποια στιγμή να καλυφθούν τελείως από νερό.

 

Παράλληλα η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού σε πολλές περιοχές του πλανήτη, αλλά και στην χώρα μας, θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα που θα είναι ανυπόφορη για τους ανθρώπους και τους άλλους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.

 

Μετέπειτα στον τομέα των ανθρώπινων επιπτώσεων τα επόμενα χρόνια θα είναι τα πιο καίρια καθώς οι κλιματολογικές μεταβολές που προέρχονται από την αύξηση των θερμοκρασιών λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου μπορεί να έχουν και άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

 

Αρχικά οι αλλαγές στο κλίμα μπορεί να μην αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους υγιείς ανθρώπους, αλλα άτομα ευπαθή και ασθενή όπως είναι οι καρδιοπαθείς, με αναπνευστικές νεφρικές και ανοσοποιητικής διαταραχές τα οποία έχουν και μικρότερη σωματική αντοχή δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν τόσο εύκολα.

 

Ύστερα πρέπει να αναμένουμε υψηλές θερμοκρασίες και έντονης ξηρασίας περισσότερες μέρες του χρόνου. Αυτό θα έχει ως απότοκο την αύξηση περίπτωση θερμικού στρες, θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο.

 

Επιπλέον όπως προαναφέρθηκε η άνοδος της στάθμης των ωκεανών και των θαλασσών με φυσικό επακόλουθο την εξαφάνιση πολλών παραθαλάσσιων περιοχών γεγονός το οποίο επηρεάζει έμμεσα τον άνθρωπο αφού θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των περιβαλλοντικών προσφύγων αλλά και την εξαφάνιση πολλών πολιτισμών.

 

Έχοντας κατανοήσει πλέον τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή, αν επιθυμούμε να λεγόμαστε υπεύθυνοι πολίτες πρέπει να βρούμε και τρόπους για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό.

Πρώτον η τεχνολογική εξέλιξη έχει δώσει τη δυνατότητα στο σύγχρονο άνθρωπο να αξιοποιήσει τις δυνάμεις της φύσης και να παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Η αιολική, η  ηλιακή, η υδροηλεκτρική ενέργεια και βιομάζα θα αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Μετέπειτα με σκοπό τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα οι δενδροφυτεύσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά αφού συντελούν στην παραγωγή οξυγόνου και στη σωστή ρύθμιση του κύκλου του νερού.

Συγχρόνως όμως και ο ο καθένας από μας επιβάλλεται να αλλάξει τρόπο ζωής του καταναλωτές λιγότερη ενέργεια και νερό και περιορίζοντάς την στα απαραίτητα, ανακυκλώνοντας επαναχρησιμοποιώντας αλλά και ελαττώνοντας την χρήση πλαστικών και υιοθετώντας στάσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

 

Εν κατακλείδι η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μία τρομακτική προοπτική αλλά μία πραγματικότητα η οποία πλησιάζει. Για αυτό αν θέλουμε εμείς και οι επόμενες γενιές να μπορούν να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και τα πολύτιμα αγαθά από εκείνη μας προσφέρει, οφείλουμε να προφυλάξουμε τον πλανήτη μας και το κοινό σπίτι όλων μας.

ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

Β5

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης