Κάπνισμα

των Χρήστου Κατρανίτσα και Αθανασίου Μπαμπαλή

Στις μέρες μας, οι άνθρωποι έχουν πολλές εξαρτήσεις. Μία από αυτές  είναι το κάπνισμα.Το κάπνισμα αποτελεί μία «κακή συνήθεια» η οποία δεν είναι άλλη από την εισπνοή περίπου 4.000 χημικών ενώσεων (οι οποίες δεν είναι όλες βλαβερές ) με σκοπό την προσωρινή ευχαρίστηση του καπνιστή.

Το φαινόμενο αυτό , που αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες .Ένας από αυτούς είναι το άγχος , το οποίο οδηγεί στην κατανάλωση καπνού ως μέσο εκτόνωσης . Επίσης, οι επιρροές που δέχεται το άτομο από τον κοινωνικό του περίγυρο (π.χ. φίλοι ) ,το  οδηγούν στο κάπνισμα ως απόδειξη αποδοχής από μια ομάδα με λάθος πρότυπα . Ωστόσο , και η άγνοια αποτελεί αίτιο έναρξης του καπνίσματος.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την σταδιακή εξάρτηση του ατόμου από το κάπνισμα . Δεύτερο ,αλλά εξίσου σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί,  είναι  ότι οι περισσότεροι καπνιστές ασθενούν από νοσήματα όπως : καρκίνος του πνεύμονα και άλλα καρδιοαγγειακά νοσήματα . Έτσι στις μέρες μας έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι το κάπνισμα σκοτώνει 6.000.000 σχεδόν ανθρώπους κάθε χρόνο ( από τους οποίους 600.000 είναι παθητικοί καπνιστές ) . Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του 2011 , κάθε έξι δευτερόλεπτα περίπου , πεθαίνει ένας άνθρωπος , εξαιτίας της εξάρτησής του από τον καπνό και τα προϊόντα του . ενώ ο μισός πληθυσμός των καπνιστών θα καταλήξει από μία ασθένεια που σχετίζεται με το κάπνισμα .

Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους οι καπνιστές οδηγούνται σε απεξάρτηση από το κάπνισμα. Κάποιοι από αυτούς είναι η σωστή ενημέρωση σχετικά με το θέμα , καθώς επίσης και η προβολή κάποιων προτύπων και επιχειρημάτων που αποδεικνύουν ότι το κάπνισμα μπορεί ακόμη και να σκοτώσει .

Εν κατακλείδι το κάπνισμα, αποτελεί πολλές φορές αιτία θανάτου και ακόμη περισσότερες αιτία κάποιας  μακροχρόνιας πάθησης. Έτσι υποχρέωση της πολιτείας είναι η σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση των πολιτών  προς την απεξάρτηση και αποφυγή του καπνίσματος ( αντικαπνιστική εκστρατεία ) , η οποία θα βοηθήσει σε έναν υγιέστερο τρόπο ζωής .

Σχολιάστε

Top