Το εκπαιδευτικό σύστημα

γράφει η  Ελέζι Λεωνόρα, μαθήτρια της Γ” τάξης

    Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα των προηγούμενων γενεών. Οι αλλαγές αυτές έχουν σίγουρα θετικά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι μαθητές/τριές, όμως, πιστεύουν πως το σχολείο είναι βαρετό. Κι όμως, εκεί μαθαίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

    Αρχικά, η κοινωνικοποίηση του κάθε ατόμου οφείλεται στο σχολείο, διότι εκεί το παιδί γνωρίζει ανθρώπους και δημιουργεί φιλίες. Συναναστρέφεται με πολλά άτομα και προετοιμάζεται για τη μελλοντική κοινωνία των ενηλίκων. Ακόμη, η ύπαρξη του σχολείου ωθεί τον μαθητή να αναπτύξει γνώσεις που είναι σημαντικές στην καθημερινότητα. Τον βοηθάει, δηλαδή, να αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις της ζωής του ,είτε αυτές είναι θετικές, είτε αρνητικές. Επίσης, το σχολείο αναπτύσσει τα ενδιαφέροντα του μαθητή και την ικανότητά του να ανακαλύπτει προς ποια κατεύθυνση θέλει να στραφεί. Έτσι, τον βοηθάει να επιλέξει επάγγελμα.

    Όμως, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει και τα αρνητικά του. Ένα από τα αρνητικά είναι ότι διδάσκει μαθήματα, τα οποία δεν<< τραβούν>> το ενδιαφέρον του μαθητή. Τα κεφάλαια και οι ενότητες πολλών μαθημάτων είναι πολύ εξειδικευμένα, με αποτέλεσμα να φαίνονται στα παιδιά αρχικά βαρετά και στη συνέχεια δύσκολα . Παράλληλα, οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι μερικές φορές απαρχαιωμένες, δηλαδή δίνεται βάρος κυρίως στις γραπτές εξετάσεις και στην αποστήθιση. Έτσι, πολλοί μαθητές/τριές αναγκάζονται να αποστηθίζουν  με σκοπό έναν καλό ή και άριστο βαθμό. Αυτό, όμως ,έχει ως αποτέλεσμα να μη μαθαίνουν πραγματικά.

   Τα προβλήματα του σχολείου λοιπόν, πρέπει να λυθούν άμεσα. Αρχικά, το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εμπλουτίσει το πρόγραμμα του σχολείου με περισσότερες δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί αναπτύσσει και άλλα ταλέντα , εκτός των μαθημάτων και αντιλαμβάνεται τις προτιμήσεις του. Ταυτόχρονα, η διδακτέα ύλη πρέπει να μειωθεί. Τα μαθήματα πρέπει να είναι πιο προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και οι καθηγητές πρέπει να βρίσκουν πιο ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας. Δεν υπάρχει λόγος τα παιδιά να έχουν διαρκώς άγχος για την βαθμολογία και σε αυτό θα τους βοηθήσει η κατάργηση των  εξετάσεων.

    Συμπερασματικά, το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας πρέπει να έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανθρώπων που είναι καλλιεργημένοι πολύπλευρα. Συνεπώς, όλες οι αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να έχουν αυτόν τον σκοπό.

 

 

 

Σχολιάστε

Top