Ακροστιχίδα

γράφει ο  Αντώνης Καπετάνιος ,μαθητής της Γ” τάξης

Ανεκτίμητη η προσφορά της Ελληνικής Γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό και ιδίως στον δυτικό. Η παρακάτω ακροστιχίδα αποτελείται από λέξεις στην Αγγλική γλώσσα, των οποίων οι ρίζες είναι Ελληνικές.

Να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα με βάση τα στοιχεία που δίνονται και να βρείτε τη λέξη που σχηματίζεται στην χρωματισμένη στήλη.

1 Derives from the Greek word “πάθος” and expresses a medical specialty that is concerned with the diagnosis of diseases.
2 Derives from the Greek word “ἔθνος” and expresses the branch of anthropology that compares and analyzes the characteristics of different people and the relationship between them.
3 Derives from the Greek word “λόγος” and expresses a written or spoken conversational exchange between two or more people.
4 Derives from the Greek word “λύσις” and expresses the loss of muscle function for one or more muscles.
5 Derives from the Greek word “καρδία” and expresses the branch of medicine dealing with disorders of the heart as well as parts of the circulatory system.
6 Derives from the Greek word “νόμος” and expresses the science which is dealing with the study of celestial objects (such as stars, galaxies, planets, moons, asteroids, comets and nebulae).

 

Ακροστιχίδα

____ ____ ____ ____ ____ ____

Σχολιάστε

Top