Πλανήτες του ηλιακού συστήματος μας

Πλανήτες του ηλιακού συστήματος μας

Ερμής, ο μικρότερος (με διάμετρο 4.878χμ.) και πλησιέστερος του Ήλιου πλανήτης και με θερμοκρασίες μεταξύ 285 και 430οC.

Αφροδίτη, ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο, με διάμετρο 12.100χμ. και θερμοκρασίες που φτάνουν τους 471οC ο θερμότερος όλων.

 Γη, με ακτίνα 12.756χμ. και θερμοκρασίες μεταξύ -60οC και +60οC. Είναι το μοναδικό γνωστό ουράνιο σώμα που φιλοξενεί ζωή.

Άρης, με διάμετρο 6.380χμ. και -28οC μέση     θερμοκρασία η πιο κατάλληλη επιλογή για να υποστηρίξει διάφορες μορφές ζωής.        planitew

 Δίας, με διάμετρο 142.800χμ. είναι ο μεγαλύτερος των πλανητών μας και έχει μέση θερμοκρασία -108οC.

Κρόνος, με διάμετρο 120.660χμ. 2ος σε μέγεθος και με μέση θερμοκρασία -138οC. Γνωστός για τους παγωμένους δακτυλίους του.

Ουρανός, με διάμετρο 51.024χμ. και μέση θερμοκρασία -195οC απόλυτα παγωμένος.

Ποσειδώνας, με διάμετρο 50.950χμ.καιμέση θερμοκρασία -201οC, είναι ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.

Πλούτωνας, με διάμετρο 2.370χμ. και μέση θερμοκρασία -233οC, ανακαλύφθηκε το ‎1930, αρχικά θεωρήθηκε ο μικρότερος και μακρύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα. Καθώς ο Πλούτωνας δεν πληρούσε το 3ο κριτήριο, υποβιβάστηκε το 2006 σε πλανήτη νάνο.(Τα κριτήρια για να είναι  πλανήτης είναι : πρέπει να βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Πρέπει να έχει επαρκή μάζα και βαρύτητα ώστε να έχει σφαιρικό σχήμα. Και η τροχιά που διανύει να είναι «καθαρή» από άλλα σώματα).

Έχουμε 5 νάνους πλανήτες στο ηλιακό  σύστημα: Πλούτωνας, Δήμητρα, Χαουμέια, Μακεμάκε και Έρις.

 

ggs

 Πηγές : https://el.wikipedia.org/wiki/https://gr.dreamstime.com/

Εργάστηκαν οι μαθητές: ,Χρήστος Κ., ,Άγγελος Α. και Ευάγγελος Γ..

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης