Οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την καλλιέργεια του νου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εκπαιδευτικός της Ε΄ τάξης Αγγίδου Χρυσή και οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του σχολείου μας συμμετείχαν φέτος στο ερευνητικό/ εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προώθηση της ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων θεωρίας του νου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές» (PRO-ME-ToM).

Ήταν ένα διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν οχτώ φορείς (European University of Cyprus, University of Cyprus, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Pécsi Tudományegyetem, University of Central Lancashire, Cyprus, University of Combria, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Ρουμανία).

Στόχοι του ήταν να:

  • Εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα σχετικά με τη μεταγνώση και τη θεωρία του νου και, μέσα από την υλοποίηση παρέμβασης, να τους/τις βοηθήσει να την κατανοήσουν,
  • Συμβάλλει στη διαμόρφωση της κατάλληλης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς  διαμορφώνουν, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες καλλιέργειας και προαγωγής αυτών των δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/ήτριες.

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε διαδικτυακά και είχε διάρκεια 12 δίωρων συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης χορηγήθηκαν εργαλεία (ερωτηματολόγια, σενάρια με ερωτήσεις κ.λπ.) στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τους με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Μετά την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιήθηκε επαναληπτική μέτρηση (στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους) με στόχο τον έλεγχο της διατήρησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης στον χρόνο ως προς την γνώση και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών σχετικά με τη μεταγνώση και τη θεωρία του νου και τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές/ήτριές τους από την εφαρμογή της νέας γνώσης και των νέων δεξιοτήτων στη διδακτική πράξη.

Τι είναι η θεωρία του νου;

Είναι η ικανότητα η οποία επιτρέπει στο άτομο να αποδίδει νοητικές καταστάσεις (πεποιθήσεις, επιθυμίες, συναισθήματα, σκέψεις, αντιλήψεις, προθέσεις, προσδοκίες, ευχές, κτλ.) στον εαυτό του και τους άλλους με στόχο την ερμηνεία της συμπεριφοράς.

Αποτελέσματα

Τα παιδιά έμαθαν να επεξεργάζονται πληροφορίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον αξιοποιώντας τις θεωρίες του νου και ενισχύθηκε το μεταγιγνώσκειν των παιδιών με τη διδακτική παρέμβαση που προηγήθηκε.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης