Τμήμα ένταξης – Μία εξειδικευμένη εκπαιδευτική δομή μέσα στο σχολείο

Το τμήμα Ένταξης είναι μια εξειδικευμένη υποστηρικτική δομή Ειδικής Αγωγής που λειτουργεί σαν χωριστό τμήμα μέσα στο σχολείο, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, και διαθέτει τον δικό του εκπαιδευτικό, ο οποίος πρέπει να έχει πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα και κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή.
Ποιοι μαθητές μπορούν να υποστηριχθούν από Τμήμα Ένταξης:

Το τμήμα ένταξης λειτουργεί ως  υποστηρικτική δομή για μαθητές  και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  που φοιτούν στις σχολικές μονάδες.

Εικόνα2

Στο Τμήμα ένταξης φοιτούν οι μαθητές/μαθήτριες:

•Που   έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία
•Που έχει παρατηρηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης ότι παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και η σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Ειδικής Αγωγής .

Και στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο μαθητής στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Εικόνα1

Πώς λειτουργεί το τμήμα Ένταξης;

Για να φοιτήσουν σε αυτό, τα παιδιά ομαδοποιούνται είτε σύμφωνα με το μαθησιακό τους επίπεδο είτε κατά τάξεις και υποστηρίζονται ή συνεκπαιδεύονται με ένα τουλάχιστο συμμαθητή τους όχι απαραίτητα από την ίδια τάξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένας μαθητής της Δ’ τάξης να είναι μαζί με έναν μαθητή της Γ ΄ και της Ε΄ αν έχουν κοινές μαθησιακές δυσκολίες π.χ να κατακτήσουν τη διαδικασία της διαίρεσης. Η υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών στο Τ.Ε γίνεται με συστηματική συνεργασία των εκπαιδευτικών του Τ.Ε και των εκπαιδευτικών της τάξης των μαθητών/μαθητριών σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Τ.Ε.

 

Η σχολική μονάδα σχεδιάζει και εφαρμόζει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τ.Ε λαμβάνοντας  υπόψη:

• Το πλήθος των μαθητών/ητριών του τμήματος
• Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/ητριών
• Την αποφυγή της συστηματικής απουσίας αυτών από την τάξη φοίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να απουσιάζει από μαθήματα στα οποία έχει κάποια απόδοση και συμμετέχει. Επίσης, να μην απουσιάζει συνεχώς από τα μαθήματα που αγαπά ιδιαίτερα όπως γυμναστική, καλλιτεχνικά κλπ, γιατί αυτά  βοηθούν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της  αυτοπεποίθησής του την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων και  στην κοινωνικοποίηση του με την ομάδα της τάξης .
Εικόνα4

Πηγές:

 

Ελεάνα Μπουρλή – Στ΄ τάξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης