Ειδικά σχολεία

Ποια παιδιά χρειάζονται ειδική αγωγή;

Παλαιότερα υπήρχαν παιδιά για τα οποία λέγονταν πως ήταν «τεμπέλικα», πως «δεν έπαιρναν τα γράμματα». Αυτά τα παιδιά συνήθως δέχονταν συνεχώς παρατηρήσεις, με αποτέλεσμα είτε σταματούσαν το σχολείο από νωρίς, είτε το τελείωναν χωρίς να έχουν αποκτήσει την ανάλογη γνώση. Στόχος ήταν να κάνουν κάποια εύκολη δουλειά και να «ξεμπερδεύουν», όπως έλεγαν.

Εικόνα1

Τι είναι το ειδικό σχολείο;

Το Ειδικό Σχολείο δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν είναι ψυχιατρικό παράρτημα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Δεν είναι φυλακή ούτε, βέβαια, μέρος φύλαξης Α.Μ.Ε.Α.

Το Ειδικό Σχολείο είναι μια εκπαιδευτική μονάδα, η οποία:

•μέσα στο σχολείο δουλεύουν εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικούς δασκάλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.ά.),
•θέτει εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους,
•ακολουθεί δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
•παράγει και αξιοποιεί ποικίλα παιδαγωγικά μέσα και υλικά

Σκοπός είναι να αποκτήσουν, χωρίς φόβο και άγχος, σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες.

Εικόνα3

Πώς λειτουργεί;

Τα παιδιά μετακινούνται καθημερινά προς και από το Ειδικό Σχολείο με διαμορφωμένα σχολικά οχήματα, που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν. Οι μαθητές χωρίζονται σε τάξεις και τμήματα, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της βιολογικής και εκπαιδευτικής τους ανάγκης. Τα παιδιά ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων, καθώς διδάσκονται  Γυμναστική, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πληροφορική. Τέλος, τα παιδιά πραγματοποιούν σχολικούς περιπάτους και εκπαιδευτικές εκδρομές, αλλά και συνεργάζονται και με άλλα Γενικά Σχολεία, είτε είναι συστεγαζόμενα με αυτά είτε όχι. Επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτόν η κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και πολλαπλασιάζονται οι εμπειρίες μάθησης, σχολικής, κοινωνικής και συναισθηματικής.

Εικόνα4

Τα Ειδικά Σχολεία στην Ελλάδα

Η ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα ξεκινά από το 1905 με την ίδρυση του σωματείου «Οίκος Τυφλών» στην Καλλιθέα. Το 1923 ιδρύεται στη Σύρο σχολή κωφών, η οποία κλείνει εννέα χρόνια αργότερα. Για πρώτη φορά, ιδρύεται το πρώτο ειδικό σχολείο στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, το 1937  πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καλατζή, ως Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών.

ΠΗΓΕΣ:

ΕΙΚΟΝΕΣ:

 

Ζωή Περχανίδου – Στ΄ τάξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης