Βιώσιμη Ανάπτυξη: Στόχος 8-Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει κατά μέσο όρο με 2 δολάρια την ημέρα. Σε μερικά μέρη το να έχεις δουλειά δεν είναι εγγύηση ότι θα ξεφύγεις από τη φτώχεια, γιατί οι αμοιβές για την εργασία είναι πολύ χαμηλές και σε πολλές αναπτυσσόμενες και φτωχές χώρες υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά και του περιβάλλοντος .Αυτή η άνιση πρόοδος απαιτεί να αναθεωρήσουμε αλλά και να εκσυγχρονίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας.

Η διαρκής έλλειψη ευκαιριών εργασίας και η υποκατανάλωση οδηγούν σε διάβρωση του βασικού κοινωνικού συμβολαίου των δημοκρατικών κοινωνιών που λέει ότι όλοι πρέπει να μοιραζόμαστε την πρόοδο. Για να εξαλειφθεί η φτώχεια θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Για το διάστημα 2016-30 απαιτούνται 470 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία πρέπει να μειωθεί με τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Η μόρφωση και η εκπαίδευση πρέπει να οδηγεί στην εργασία.

Ο στόχος 8 επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερης οικονομικής παραγωγικότητας μέσω της διαφοροποίησης, της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας στρέφοντας την προσοχή σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης εργασίας . Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να προκύπτει από πολιτικές οι οποίες βοηθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δίνοντας τους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικες υπηρεσίες . Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι αξιοπρεπείς . Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει μια ασφαλή και δίκαια αμειβόμενη εργασία.

Σημαντικό επίσης είναι μέχρι το 2030 να διαχωριστεί η οικονομική ανάπτυξη από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Για να είναι βιώσιμη η οικονομική ανάπτυξη πρέπει οι κοινωνίες να δημιουργήσουν συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας οι οποίες θα τονώσουν την οικονομία, αλλά δε θα βλάπτουν το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τους φυσικούς πόρους.

Μέχρι το 2030 στόχος είναι να υπάρχουν θέσεις για δουλειά για όλους τους ανθρώπους, γυναίκες, άντρες, νέους και για ανθρώπους με αναπηρία .Ο στόχος 8 επιδιώκει, επίσης, και τη μείωση της αναγκαστικής εργασίας, την διασφάλιση της απαγόρευσης και εξάλειψης των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών – στρατιωτών, και τον τερματισμό όλων των μορφών παιδικής εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι ασφαλείς για όλους τους εργάτες και για τους μετανάστες και πρέπει να προστατεύονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Τουλάχιστον μέχρι το 2030 σχεδιάζονται και εφαρμόζονται πολιτικές που προωθούν τον βιώσιμο τουρισμό ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Η διαρκής και βιώσιμη ανάπτυξη η οποία προστατεύει τους εργαζόμενους και διασφαλίζει τη σωστή χρήση των πόρων του περιβάλλοντος είναι στο χέρι μας και προς όφελος όλων, αρκεί να ακολουθήσουμε τους κανόνες και να θεσπίσουμε και νέους που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κιουμουρτζής Ελευθέριος, Στ1

https://unric.org/el/%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%83-8-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF/

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης