Πλημμύρα το 1961-Αθήνα

Πλημμύρες

0

Οι πλημμύρες είναι φυσικές καταστροφές και  μπορούν να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και ζημιές στο περιβάλλον. Αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή, μετά τις [...]