Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Στις 19 Μαρτίου 2019 εκτελέσαμε για δεύτερη φορά το πείραμα του Ερατοσθένη στο σχολείο μας. Η Β΄Λυκείου και πάλι χωρισμένη σε ομάδες των 4 ατόμων ανέλαβε δράση. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Υπολόγισαν την ακτίνα της γης με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Η καλύτερη μέτρηση ήταν 6.367,9!! Πολύ κοντά στην ενδεικτική τιμή 6.371 χιλιόμετρα.Ας θυμίσουμε την διαδικασία της πειραματικής δράσης με τίτλο :»Πείραμα του Ερατοσθένη για τη μέτρηση της περιμέτρου και της ακτίνας της γης».

Πρωταρχική πορεία  α) Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα : Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα:https://www.google.gr/maps/@38.32,23.2,6z  εντοπίζουμε πρώτα την τοποθεσία του σχολείου, πατάμε δεξί κλικ στη θέση αυτή και από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε : «Τι υπαρχει εδώ;». Οι τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο. Με τον τρόπο αυτό βρήκαμε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της αυλής του σχολείου μας..Συγκεκριμένα έχουμε γ.μ 23,311 και γ.π 40,343.  β). Με την ιστοσελίδα https://www.nhc.noaa.gov/gccalc.shtml βρήκαμε την απόσταση από την αυλή του σχολείου μέχρι το σημείο του ισημερινού που έχει το ίδιο γ. μ με μας. Η απόσταση αυτή βρέθηκε ΤΙ = 4.483Km γ) Με την ιστοσελίδα  http://suncalc.net/#/41.093,23.5555,13/2018.03.20/15:15 εντοπίσαμε την ώρα που έχουμε μεσημέρι στις 20 Μαρτίου 2018 στην περιοχή μας. Αυτή η ώρα ήταν 12.35.
Εκτέλεση πειράματος: Σε κάθε ομάδα δόθηκαν τα παρακάτω χειραπτικά αντικείμενα :
1. Ένα αντικείμενο που ήταν ραβδί ή ένα μπουκαλάκι νερό ή ένα βιβλίο.
2. Γνώμονα
3 Μετρητική ταινία ή χαρακα
4. Φύλλο εργασίας από την :
  https://drive.google.com/file/d/14pJLQeblfIhHa9trkRqbp_jCF-auw0xN/view

Στήσαμε το αντικείμενο ώστε να είναι σε κατακόρυφη θέση. Αυτό βοήθησε ο γνώμονας.Μετρήσαμε το ύψος του αντικειμένου και το μήκος της σκιάς του στις 12.35 που είναι μεσημέρι την μέρα της εαρινής μεσημβρίας. Διαιρώντας μήκος της σκιάς προς το ύψος του αντικειμένου βρήκαμε την εφαπτομένη της γωνίας φ που σχηματίζουν οι ακτίνες του ήλιου με την κατακόρυφο.

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top