ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Χωρίς αμφιβολία η τέχνη διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο δημιουργός και ταυτόχρονα ο αποδέκτης των…