ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Άρθρο μαθήτριας της Γ΄ Λυκείου)

Στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η άποψη ότι το σύγχρονο σχολείο έχει γίνει αρκετά απαιτητικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών και να αισθάνονται έντονο το αίσθημα του άγχους και της πίεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν είτε να σταματήσουν τις σπουδές, αφού τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε να μη συνεχίσουν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γι΄ αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνουν κάποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των μαθητών.

Καταρχάς, για την καταπολέμηση των παραπάνω προβλημάτων κρίνεται σημαντικό να ενισχυθεί ο δημιουργικός χαρακτήρας του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διατυπώνουν ελεύθερα τις ιδέες τους και να αναζητούν τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι θα κινητοποιούνται από εσωτερικό ενδιαφέρον και θα απολαμβάνουν τη διαδικασία της μάθησης. Ακόμη, η μάθηση σε μία ατμόσφαιρα που προσδίδει ελευθερία στη λήψη των αποφάσεων για την οργάνωση της δράσης των μαθητών και ενισχύει την αυτενέργειά τους θα έχει ως απότοκο αφενός συλλογικά να διαμορφώνει την ικανότητα συνεργασίας και αφετέρου να επωφεληθούν ατομικά, αφού αυτή η ανεξαρτησία θα τους οδηγήσει σε προσωπική εξέλιξη.

διαλογος

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ενθάρρυνση του διαλόγου στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας. Μέσω αυτού, ο δάσκαλος με τις κατάλληλες ερωτήσεις μπορεί να καθοδηγήσει τον μαθητή απορρίπτοντας την επιφανειακή γνώση και καθιστώντας το μάθημα πιο ζωηρό και ενδιαφέρον. Ακόμη, καλλιεργείται η δυνατότητα του μαθητή να αμφισβητεί και οξύνεται η κριτική ικανότητά του, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών και ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίες διευκολύνουν το διδακτικό έργο και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνικοποίηση.

Αρωγός στην ευόδωση των στόχων της εκπαίδευσης κρίνεται και η ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ελλιπής, αν όχι ανύπαρκτος. Με την κατάλληλη από ειδικούς καθοδήγηση, όμως, οι νέοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με πλήθος επαγγελματικών επιλογών, να γνωρίσουν τις προοπτικές που τους διασφαλίζει κάθε μία από αυτές, αλλά και να αντιληφθούν έγκαιρα το πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά εργασίας. Επιπλέον, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, οι μαθητές προχωρούν σε μια διττή εμβάθυνση, διότι αφενός κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τις κλίσεις τους επιτυγχάνοντας έναν μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας, και αφετέρου αποκτούν επίγνωση των επαγγελμάτων που τους κινούν το ενδιαφέρον.

Σχολικός-Επαγγελματικός-Προσανατολισμός-boreiageitonia2002

Αβίαστα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι είναι καθοριστικής σημασίας να συντελεστούν άμεσα ορισμένες στοχευμένες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στη μέθοδο διδασκαλίας όσο και στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να βελτιωθεί η σχολική πραγματικότητα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εκπαίδευσης. Γι΄ αυτό απαιτείται, βέβαια, η αφύπνιση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα διεκδικήσει δυναμικά την εδραίωση ενός νέου, σύγχρονου σχολείου.

Άρθρο μαθήτριας της Γ΄ Λυκείου

Για σκέψη και προβληματισμό…

ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Περί ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 53 Άρθρα
INGIRUMIMUSNOCTEETCONSUMIMURIGNI

2 Σχόλια

Υποβολή απάντησης