ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (Κωνσταντίνα Αρβανίτη, Αθανασία Κοσκινά, Δήμητρα Μπουρτουλαμαίου)

Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε μια κοινωνία. Μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην πρόοδο και την ευημερία των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα ένα αίσθημα προσφοράς κι αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Στην ουσία, ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς ένας όρος∙ είναι μια πολυμορφική διαδικασία και στάση ζωής, η οποία δρα εποικοδομητικά στο σύνολο του πληθυσμού, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, προάγοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Δυστυχώς, στις μέρες μας είναι «δυσεύρετος» αφού με δυσκολία πλέον οι άνθρωποι προσφέρουν κάτι, χωρίς να ζητούν κάτι άλλο ως αντάλλαγμα…

1

Ο εθελοντισμός διακρίνεται σε διάφορα είδη, ανάλογα με τη μορφή και τα περιεχόμενό του:

 • Ανιδιοτελής: Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, όμως μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία πάνω στο ζήτημα αυτό.
 • Επίσημος και μη: Ο επίσημος εθελοντισμός σχετίζεται με την προσφορά, για παράδειγμα, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά στην παροχή βοήθειας σε καθημερινά ζητήματα και υποστήριξης σε προσωπικό επίπεδο.
 • Εθελοντισμός νέων: Αυτή η μορφή εθελοντισμού αναφέρεται σε δράσεις της νεολαίας σε τομείς όπως η οικολογία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, ή σε ενέργειες για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αρκετοί θεωρούν ότι αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται πρώτιστα με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα και δευτερευόντως την ανάπτυξη αισθήματος αλληλεγγύης.
 • Επαγγελματικός εθελοντισμός: Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινωνικών φορέων, αλλά και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, αναπτύσσεται εθελοντική ενίσχυση νέων επιχειρηματιών.

2

Στόχος του εθελοντισμού:

Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην εκούσια παροχή υπηρεσιών, χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός, δηλαδή στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη. Όμως, εθελοντής χαρακτηρίζεται και εκείνος που συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μιας κοινωνίας.

3

Σημασία του εθελοντισμού:

Η εθελοντική εργασία έχει θετικές συνέπειες τόσο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές. Αφενός, ο εθελοντισμός απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδίως σε ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα αγαθά διαβίωσης. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών οι εθελοντές συμβάλλουν στη διάσωση και ιατρική περίθαλψη των πληγέντων. Αφετέρου, οι εθελοντές προσφέροντας ανιδιοτελώς τη βοήθειά τους γεμίζουν με ένα αίσθημα χαράς και ικανοποίησης, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τις κοινωνικές και ατομικές τους δεξιότητες.

Δύο σημαντικές εθελοντικές δράσεις είναι η αιμοδοσία και η δωρεά μαλλιών, στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω.

Αιμοδοσία

Η αιμοδοσία είναι η προσφορά αίματος για μετάγγιση. Ο εθελοντισμός αυτός δεν είναι υποχρεωτικός. Μ΄ άλλα λόγια, στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια ασφαλής και απλή διαδικασία που περιλαμβάνει έναν δότη που δίνει ένα από τα ακόλουθα προϊόντα αίματος: ολικό αίμα, ερυθρά  αιμοσφαίρια, πλάσμα ή αιμοπετάλια. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται κάθε τρεις μήνες για τους άντρες και κάθε τέσσερις για τις γυναίκες, ενώ η προσφορά αιμοπεταλίων μπορεί να γίνεται συχνότερα.

8

Η έλλειψη αίματος αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται ετησίως 600.000 μονάδες αίματος για τις ανάγκες των ασθενών της. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν επαρκώς εάν η χώρα διέθετε 300.000 ενεργούς αιμοδότες, οι οποίοι θα δίνουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο. Αυτό που  συμβαίνει τελικά, είναι πως οι ενεργοί εθελοντές αιμοδότες καλύπτουν το 65% των εθνικών αναγκών.

Τι μπορείς να κάνεις για να συμμετάσχεις και να γίνεις αιμοδότης; 

Πρέπει να:

 • είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών. Μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις -και εφόσον ο προσωπικός σου γιατρός στο επιτρέπει- να δώσεις αίμα ακόμη κι αν είσαι 17 ετών ή πάνω από 65
 • είσαι υγιής. Το αίμα από έναν άρρωστο άνθρωπο ή κάποιον που λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για αυτόν που θα το λάβει.
 • ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά. Σε περιπτώσεις φυσικής αδυναμίας, μπορεί να μην είναι ασφαλές να προσφέρεις αίμα.
 • ζεις με ασφαλή τρόπο. Συμπεριφορές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως η λήψη ναρκωτικών ουσιών, η πολυγαμικότητα και η δερματοστιξία χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις, δεν συνάδουν με το προφίλ ενός αιμοδότη.

Για τη δική σου ασφάλεια καλό είναι να μη προσφέρεις αίμα, εάν κάνεις πρωταθλητισμό και προετοιμάζεσαι για κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός ή εάν εξασκείς κάποιο επικίνδυνο/επιβαρυντικό για την υγεία σου επάγγελμα.

Δωρεά μαλλιών

Μια άλλη πολύ σημαντική μορφή εθελοντισμού είναι η δωρεά μαλλιών. Ο δότης κόβει και προσφέρει μερικά εκατοστά από τα μαλλιά του, για να κατασκευαστεί μια περούκα για γυναίκες οι οποίες πάσχουν από κάποια ασθένεια (π.χ. καρκίνο, αλωπεκία) που οδηγεί στην απώλεια των δικών τους μαλλιών. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται συνάμα κι ένα συναίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών. Η μία γίνεται σύμμαχος της άλλης και της δίνει αυτοπεποίθηση, τη στιγμή μάλιστα που βιώνει ένα κρίσιμο -σωματικά και ψυχολογικά- στάδιο.

4

Προδιαγραφές δωρεάς μαλλιών για το «Χάρισε Δύναμη»

Χρειαζόμαστε δωρεές μαλλιών που να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Μήκος τουλάχιστον 20 εκατοστά. Πιάστε τα μαλλιά σε αλογοουρά με ένα λαστιχάκι και μετρήστε τα ακριβώς πάνω από το λαστιχάκι που συγκρατεί την αλογοουρά έως τις άκρες.
 • Καμία χημική επεξεργασία (π.χ. βαφή, ισιωτική, περμανάντ). Τα μαλλιά μπορούν να είναι βαμμένα με φυτικές βαφές, χρωμοσαμπουάν και ημιμόνιμες βαφές. Δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί ντεκαπάζ, μόνιμη βαφή ή χημική επεξεργασία.
 • Λιγότερο από 5% λευκές τρίχες. Γνωρίζουμε πως δεν μπορείτε να μετρήσετε το ποσοστό των λευκών σας μαλλιών, καλό θα ήταν ωστόσο να μη μας στείλετε μαλλιά γκρίζα ή εντελώς λευκά.
 • Σπαστά ή σγουρά μαλλιά είναι αποδεκτά. Μπορείτε να ισιώσετε, βέβαια, τα μαλλιά σας, για να μετρήσετε.

Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι φρεσκολουσμένα και τελείως στεγνά, χωρίς προϊόντα styling. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα συνδεδεμένο  κομμωτήριο που να αναλαμβάνει να κόψει τα μαλλιά και να τα αποστείλει. Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για τυχόν περίπτωση εξαπάτησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Διεύθυνση: Ηπείρου 11
 • Τ.Κ: 10433 Αθήνα
 • Τηλέφωνο: 210 4180006, 210 8815444
 • Fax: 210 4180016
 • Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης: 210 8 253 253

Email: breastca@otenet.gr

Πηγές Πληροφοριών:

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

https://almazois.gr/harise-dynami/

https://ekea.gr/

 

1 Σχόλιο

 1. Δυστυχώς, ο εθελοντισμός έχει γίνει συνώνυμο της αφέλειας. Αν κάποιος άνθρωπος συντρέξει έναν συνάνθρωπό του χωρίς να αποκομίσει κάποιο κέρδος, οι υπόλοιποι -ούτε λίγο ούτε πολύ- τον θεωρούν χαζό που έκανε το «λάθος» να μη κοιτάει μόνο τον εαυτό του! Όμως, όταν ζούμε σε μια κοινωνία πολιτών που τα πάντα εξαρτώνται από την υγεία του συνόλου, πόσο χαζό είναι εμείς να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας; Πράγματι, αυτός που νοιάζεται μόνο για το ίδιον όφελος, ενώ ζει σε μια κοινωνία, δεν μπορεί παρά να είναι «idiot». Ελπίζω το άρθρο της Κωνσταντίνας, της Αθανασίας και της Δήμητρας να σας ευαισθητοποιήσει και να αρχίσετε να δίνετε λίγο από τον χρόνο σας σε εθελοντικές δράσεις. Αξίζει.

Υποβολή απάντησης