Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Έλενα Μάρκου)

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές και συμμαθήτριες

  Η σημερινή ημερίδα με θέμα «Γλώσσα, ο πιο μεγάλος θησαυρός» αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για τη μαθητική κοινότητα να συζητήσει για το θέμα της σημασίας της μητρικής μας γλώσσας. Όλοι εμείς οι νέοι έχουμε υποβαθμίσει τη γλώσσα μας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συζήτηση για τη μορφωτική της -και όχι μόνο- αξία.

1

  Αρχικά, η ορθή χρήση της γλώσσας συντελεί στην πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου. Με τη γλώσσα το άτομο οξύνει όχι μόνο τη σκέψη αλλά και την κριτική του ικανότητα, καθώς το βοηθά να αποκωδικοποιεί, να αξιολογεί και να κατανοεί ορθά όλες τις πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βαθύτερης ενασχόλησης με τη μητρική γλώσσα, η οποία αναβαθμίζει το μορφωτικό μας επίπεδο.

  Παράλληλα, η σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας προάγει την επικοινωνία και τη συνεργασία των ανθρώπων. Όταν η γλώσσα χρησιμοποιείται με ευστοχία, αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις, δομούνται υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, αναπτύσσεται η κοινωνικότητα του ατόμου και, γενικότερα, επιτυγχάνεται η κοινωνική συνοχή και αρμονία. Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε, φίλες και φίλοι, πως η γλώσσα είναι φορέας συναισθημάτων, ιδεών και αξιών.

 

  Δεν πρέπει να λησμονηθεί, επίσης, πως η γλώσσα –και ιδιαίτερα η μητρική γλώσσα– είναι η εθνική μας ταυτότητα και μέσω αυτής μεταβιβάζονται οι γνώσεις, οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των προγενέστερων στους μεταγενέστερους. Αναμφίβολα, η χώρα μας ως κοιτίδα της Δημοκρατίας, φέρει στη γλώσσα της στοιχεία υψηλής ρητορείας και διαλόγου, τα οποία με σωστή χρήση ενισχύουν τη σαφήνεια του λόγου και τη δύναμη της πειθούς και μπορούν να προάγουν τον ελληνικό πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα και τις επιστήμες.

  Σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί συμμαθητές, η σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας από εμάς τους νεότερους είναι απαραίτητη. Εμείς αποτελούμε το αύριο αυτού του τόπου και οφείλουμε να διατηρήσουμε αλώβητη την ελληνική μας γλώσσα. Μια γλώσσα που επιβίωσε χιλιάδες χρόνια, δημιούργησε και μας κληροδότησε σπουδαία συγγράμματα κι άφησε το αποτύπωμά της σε ολόκληρο τον κόσμο!

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Έλενα Μάρκου

img4

 

1 Σχόλιο

Υποβολή απάντησης