Ημερήσιο ιστορικό: 14 Οκτωβρίου 2020

Διαφορές συστήματος κλιματισμού σε υβριδικά/ ηλεκτρικά οχήματα.

Ο εξατμιστής-συσσωρευτής αποτελείται από δύο μπλοκ: ένα μπλοκ εξάτμισης και ένα μπλοκ συσσώρευσης. Και τα δύο μπλοκ διαρρέονται από το

Top