Λαούτο

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

0

Οι μαντινάδες είναι ένα είδος λαϊκού τραγουδιού, δεδομένου σε ολόκληρη την Κρήτη. Λέγεται ότι εμφανίστηκε στο νησί κατά τον 15ο αι., την περίοδο της Ενετοκρατίας. [...]