Πολιτεύματα κρατών -μελών της Ε.Ε.

ευρωπη2

του Νικία Κόνσολα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

         Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι οι πολιτικές κοινωνίες για να εξασφαλίσουν την διατήρησή τους και την συνέχισή τους στο μέλλον καθιέρωσαν τους νόμους, δηλαδή κανόνες υποχρεωτικούς για όλους, οι οποίοι διαμορφώνουν τις σχέσεις των ατόμων με την Πολιτεία/Κράτος. Έτσι, προέκυψε η αναγκαιότητα της λειτουργίας μίας εξουσίας που θεσπίζει και εφαρμόζει τους νόμους. Αυτή η εξουσία προσδιορίζεται μέσα από το πολίτευμα ενός κράτους. Άρα προκύπτει ότι: Πολίτευμα είναι ο τρόπος οργάνωσης και άσκησης της κρατικής εξουσίας. Τα πολιτεύματα διακρίνονται σε:

Α. Μοναρχικά, αυτά δηλαδή στα οποία είτε όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του μονάρχη (απόλυτη μοναρχία), είτε περιορίζονται από την ύπαρξη Συντάγματος (Συνταγματική μοναρχία).

Β. Ολιγαρχικά, αυτά στα οποία η εξουσία ασκείται από περιορισμένο αριθμό προσώπων. Σήμερα τα ολιγαρχικά πολιτεύματα εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή στρατιωτικών δικτατοριών. Οι δικτατορίες καταργούν τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και παραμένουν στην εξουσία δια της βίας, ενάντια στη θέληση του λαού.

Γ. Δημοκρατικά, στα οποία πηγή εξουσίας και ανώτατο όργανο της Πολιτείας είναι ο λαός.

 

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 28 ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα πολιτεύματα των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συνολικά 8.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

1. Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (14 Κράτη-Μέλη Ε.Ε.): Βουλγαρία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία.

2. Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (4 Κράτη-Μέλη Ε.Ε.): Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, Ολλανδία, Σουηδία.

3. Ημιπροεδρική Δημοκρατία (3 Κράτη-Μέλη Ε.Ε.): Γαλλία, Λιθουανία, Ρουμανία.

4. Ομοσπονδιακή Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (2 Κράτη-Μέλη Ε.Ε.): Βέλγιο, Ισπανία.

5. Ομοσπονδιακή Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (2 Κράτη-Μέλη Ε.Ε.): Αυστρία, Γερμανία.

6. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (1 Κράτος-Μέλος Ε.Ε.): Ουγγαρία.

7. Προεδρική Δημοκρατία (1 Κράτος-Μέλος Ε.Ε.): Κύπρος.

8. Συνταγματικό Δουκάτο (1 Κράτος-Μέλος Ε.Ε.): Λουξεμβούργο.

 polit

Σχολιάστε

Top