Μερικές σκέψεις για τις διακρίσεις απέναντι σε άτομα με ειδικές ανάγκες .

ρατσ

από τις Μαρίνα Λούκαρη και Μαρία Νικολουδάκη

Υπάρχουν πολλά είδη ρατσισμού. Ένα από αυτά είναι ο ρατσισμός προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το 13% του πληθυσμού πάσχει από
διάφορα είδη αναπηρίας, όπως σωματικές αναπηρίες, τύφλωση, διαβήτη, σκλήρυνση κατά πλάκας, προβλήματα ακοής, άσθμα, δυσλεξία, σύνδρομο down κ.α. Παρόλο που αυτά τα άτομα προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που τα
αντιμετωπίζουν  με πιο σκληρό τρόπο από αυτόν που θα έπρεπε. Ενώ η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι
ένα αδιαπραγμάτευτο και συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Επιπλέον η προσβασιμότητα είναι ένα ακόμα δύσκολο
εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Παραδείγματος χάριν κάποιοι δεν σέβονται τους ειδικά φτιαγμένους χορούς για αυτά τα άτομα,
όπως οι θέσεις των πάρκινγκ. Για να διευκολύνουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούσαμε να σεβόμαστε αυτούς τους χώρους
που είναι ειδικά φτιαγμένοι για εκείνους. Ένα ακόμα θέμα είναι ότι μόνο το 2% των Ελληνικών ιστοσελίδων είναι κατάλληλες για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες. Οι πλατφόρμες θα έπρεπε να μπλοκάρουν όσες ιστοσελίδες είναι ακατάλληλες για αυτό τα άτομα. Συμπερασματικά,
θα έπρεπε να τους αντιμετωπίσουμε σαν ίσους συμπολίτες μας, χωρίς διακρίσεις, σχόλια και προκαταλήψεις.

ρατσ2

Σχολιάστε

Top