Κρυπτόλεξα

σταυρόλεξα

από την Ευανθία Κυπριώτη 

 

ΠΟΛΥ  ΕΥΚΟΛΟ

Ονόματα που γιορτάζουν το Νοέμβρη

 

Κ

Μ

Ε

Ρ

Κ

Ο

Υ

Ρ

Η

Σ

Ν

Ψ

Λ

Ζ

Α

Α

Γ

Γ

Ε

Λ

Ι

Κ

Η

Β

Χ

Τ

Η

Μ

Ι

Σ

Τ

Α

Μ

Α

Τ

Ι

Α

Σ

Η

Φ

Β

Θ

Κ

Λ

Ν

Ε

Κ

Τ

Α

Ρ

Ι

Ο

Σ

Ο

Ε

Κ

Μ

Γ

Α

Β

Ρ

Ι

Η

Λ

Δ

Π

Ρ

Γ

Δ

Γ

Μ

Γ

Λ

Ο

Μ

Ι

Χ

Α

Η

Λ

Ε

Ω

Α

Ζ

Ν

Η

Θ

Ξ

Π

Α

Ν

Ο

Ρ

Μ

Ι

Τ

Η

Σ

Ω

Μ

Ι

Χ

Ο

Ψ

Ρ

Α

Γ

Γ

Ε

Λ

Ο

Σ

Θ

Α

Ρ

Ρ

Ε

Ι

Ν

Η

Η

Λ

Θ

Ν

Ι

Κ

ΛΕΞΕΙΣ 10

 Γαβριήλ , Αγγελική , Άγγελος , Νεκτάριος , Μιχαήλ , Πανορμίτης , Κατερίνα , Μερκούρης , Σταματία , Θαρρεινή 

 ΔΥΣΚΟΛΟ

Ο

Υ

Ψ

Φ

Φ

Τ

Θ

Θ

Ζ

Ζ

Ν

Θ

Η

Υ

Ζ

Β

Ο

Η

Τ

Ι

Ψ

Λ

Μ

Ω

Η

Β

Ε

Α

Α

Μ

Ρ

Ο

Ρ

Β

Υ

Γ

Ι

Ι

Υ

Λ

Γ

Λ

Υ

Ξ

Λ

Ε

Φ

Α

Φ

Ε

Ι

Ξ

Λ

Κ

Ε

Η

Χ

Ρ

Ζ

Σ

Σ

Ν

Ω

Θ

Φ

Ι

Ρ

Τ

Α

Ν

Α

Ο

Λ

Ν

Η

Ψ

Ε

Β

Γ

Ε

Α

Η

Μ

Υ

Δ

Η

Τ

Ρ

Ε

Ρ

Υ

Κ

Μ

Θ

Μ

Ν

Ζ

Β

Α

Ν

Τ

Ο

Υ

Ζ

Τ

Λ

Α

Σ

Α

Ρ

Ο

Κ

Ν

Ξ

Κ

Λ

Υ

Ο

Ν

Ι

Η

Ψ

Υ

Η

Υ

Υ

Ι

Ο

Ψ

Α

Ν

Ο

Σ

Α

Θ

Δ

Η

Β

Υ

Ε

Ι

Λ

Κ

ΛΕΞΕΙΣ 8

 Αμμάν , Βέρνη , Βαλέτα , Βιέννη , Βαντούζ, Ζάγκρεμπ , Ασουνσιόν , Ουέλλιγκτον

αρκας

Σχολιάστε

Top