Στήλη: Κοινωνικά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ Ο καταναλωτισμός είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τάση της εξίσωσης της προσωπικής ευτυχίας με την απόκτηση υλικών αγαθών

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ Ο υπερπληθυσμός είναι μία κατάσταση πυκνότητας του πληθυσμού, ανθρώπινου και μη, τόσο υψηλής για το είδος της επικράτειας που καταλαμβάνει ικανής να οδηγήσει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ Οι κοινωνιολόγοι ορίζουν ως κοινωνικό κίνημα την δυναμική και οργανωμένη προσπάθεια ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων να επιφέρουν ή να αποτρέψουν κάποια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ  Με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιον τόπο ή σε μία ιστορική περίοδο και έχει ευρεία ή στενή εφαρμογή

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ Η ειρήνη αποτελεί φυσική κατάσταση στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου κατά την οποία οι σχέσεις λειτουργούν αρμονικά και χωρίς βίαιες αντιπαραθέσεις.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ  Με τον όρο Επανάσταση χαρακτηρίζεται η ενέργεια του «επανίστασθαι» δηλαδή της γενικευμένης εξέγερσης που μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους είτε

ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ Ο υπερκαταναλωτισμός είναι η τάση που χαρακτηρίζει τους πολίτες μιας καταναλωτικής κοινωνίας για υπερβολική κατανάλωση αγαθών. Περιγράφει μια κατάσταση όπου η χρήση των φυσικών

ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ Ξενοφοβία είναι η έντονη αντιπάθεια ή επιφυλακτικότητα απέναντι σε κάποιον που δεν έχει την ίδια εθνική ταυτότητα. ΜΟΡΦΕΣ  ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ Κοινωνική: Αυτή

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ Υποσιτισμός είναι η λήψη λιγότερης τροφής από την κανονική ποσότητα, με αποτέλεσμα να μην τρέφεται καλά ο οργανισμός και να μην αναπτύσσεται ομαλά το σώμα -

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media) αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων.

Top