Ημερήσιο ιστορικό: 24 Μαΐου 2018

Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική γλώσσα για πρώτη φορά στο σχολείο μας!

Το Σάββατο 12 Μαΐου οργανώθηκαν στο σχολείο μας οι 1οι Αγώνες Ρητορικής στα Αγγλικά, με συμμετοχή 16 ομάδων από δημόσια

Top