Ορισμός εκπροσώπων από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για τα σχολικά συμβούλια

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στις 21/02/2024 και αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του για τα σχολικά συμβούλια. Για το Γυμνάσιό μας όρισε ως ταχτικό μέλος τον κ. Λιάπη Ηλία και ως αναπληρωματικό την κ. Κυριαζίδου Αικατερίνη. Όρισε ακόμη την κ. Γιαννουχίδου Σοφία εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας ως ταχτικό μέλος με αναπληρωματικά μέλη την κ. Αθανασία Καρυπίδου, την κ. Γεωργία Παπαδοπούλου και την κ.Κυριακή Παρασκευά.
Σχετικά με τις αρμοδιότητες του σχολικού συμβουλίου παραμένουν αυτές που συνδέονται με την υγιεινή και με ζητήματα επικοινωνίας γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά προστίθενται και άλλες όπως αυτή της «χρηματοδότησης της σχολικής μονάδας από άλλες πηγές», αλλά και άλλες που επιδέχονται πολλές ερμηνείες, όπως αυτή της ενασχόλησής του «με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας».
Σε κάθε Δημόσιο Σχολείο λειτουργεί επταμελές σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από : 1. Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου, 2. Δύο εκπροσώπους του οικείου Δήμου, 3. Τρεις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και 4. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων. Τέλος, στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας που ορίζεται κατά πλειοψηφία με απόφαση του δεκαπενταμελούς συμβουλίου της σχολικής μονάδας.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης