Δομές υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσεως «Προγραμματισμός Δράσεων για υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»  οι γονείς μπορούν στο αρχείο που ακολουθέι να ενημερωθούν  σχετικά με δομές για υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Λήψη αρχείου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης