Αδιαφορία, απόρριψη ή θετική στάση;

ΑΠΟ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ - Μαρ• 19•17
Αδιαφορία, απόρριψη ή θετική στάση;

Κασσανδριανού Νικολέττα, Α1

 

Η πραγματικότητα για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες είναι πολύ δύσκολη. Γενικά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ανάλογα με το είδος της ασθένειας (κινητική, διανοητική, ψυχολογική), δυσκολεύονται στην επικοινωνία, τη μετακίνηση, τη μόρφωση, την επαγγελματική αποκατάσταση, τη δημιουργία οικογένειας, την ψυχαγωγία, την άθληση, καθώς και στην κοινωνική ένταξη – αποδοχή .

Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται συνήθως με αδιαφορία, στην καλύτερη περίπτωση, ή με εχθρικότητα και απόρριψη. Όμως, χρειάζεται να υπάρξει μια θετική στάση απέναντί τους, αφού όλοι, κάποτε, είναι δυνατό να βρεθούμε σε παρόμοια κατάσταση. Είναι ανάγκη να τα αντιμετωπίζουμε με κατανόηση, φιλικότητα, συμπαράσταση. Αλλά και το κράτος πρέπει να παρέχει επιδόματα, νοσοκομειακή περίθαλψη υψηλού επιπέδου, ενημέρωση, προσβάσιμα κτίρια. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να τίθενται στο περιθώριο και να αισθάνονται μειονεκτικά. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Σχολιάστε

Top