Έχεις ευθύνη, κύριε πρόεδρε!

ΑΠΟ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ - Απρ• 03•18

Γαβριήλ Αφροδίτη, Α1
Όπως καταλαβαίνετε, η εκλογή του προέδρου για τις μαθητικές κοινότητες είναι ζήτημα μείζονος σημασίας για το σχολείο μας, όπως και σε κάθε σχολείο. Αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα μέλη των συμβουλίων και η ευθύνη που έχουν να αναλάβουν οι εκλεγέντες είναι μεγάλη.

 

Τα μαθητικά συμβούλια είναι ένας θεσμός, που καθιερώθηκε για να δείξουν οι μαθητές τις ικανότητές τους. Άσχετα με το αν έχουν καλή ή όχι επίδοση στα μαθήματα τους δίνεται η ευκαιρία να δείξουν ότι μπορούν να συμπεριφερθούν ώριμα, σαν αληθινές προσωπικότητες. Άρα, μας βοηθούν να αυτενεργήσουμε και να κάνουμε το μέγιστο δυνατό για το συμφέρον του σχολείου, αλλά και να λειτουργήσουμε δημοκρατικά ως σωστοί πολίτες.

imagesF0RY3GK8

 

Συγκεκριμένα, πρέπει να τεθούν από όλους μας ορθά κριτήρια ψήφου, που δεν θα επηρεάζονται από τις προσωπικές μας σχέσεις με τους συμμαθητές μας ή από ιδιοτελείς σκοπούς, αν δηλαδή θέλουμε να μας εξυπηρετήσει ο υποψήφιος, που θα ψηφίσουμε, όταν εκλεγεί.

αρχείο λήψης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κάποια βασικά χαρίσματα, όπως, για παράδειγμα, να είναι υπεύθυνοι, μεθοδικοί, να έχουν διπλωματία, κριτική ικανότητα, και ανοιχτούς ορίζοντες.

αρχείο λήψης (1)

Καταλήγοντας, αυτοί που θα αποτελέσουν τα μέλη των συμβουλίων, τα προεδρεία, θα αναλάβουν μια τεράστια ευθύνη και θα πρέπει να προσπαθήσουν με διάλογο να αναλύσουν τα προβλήματα των μαθητών, αλλά και να συνεργαστούν με το σύλλογο γονέων, για να είναι πιο αποτελεσματικοί.

αρχείο λήψης

 

 

 

Σχολιάστε

Top