Μια στέγη, ζεστασιά και φροντίδα

Ζώτος Κωνσταντίνος, Α2, Χαρίση Ουρανία, Α5 Τα παιδιά, τα οποία ζούνε στο δρόμο στερούνται πολλά πράγματα, ακόμα και τα αυτονόητα. […]

συνέχεια »
Top