Ονόματα Φιλελλήνων στους αγώνες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάδα.

Φιλέλληνες

Ο όρος «Φιλέλληνας» αποτελεί χαρακτηρισμό εκείνων που τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη προς τους Έλληνες και κάθε τι ελληνικό. Με τον όρο «Φιλέλληνες» έμειναν γνωστοί ξένοι Συνεχίστε την ανάγνωση →