Η νομική σχολή της Κομοτηνής

ΑΠΟ: gkaik - Απρ• 12•19

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ” αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974 - 1975. Ονομάστηκε Δημοκρίτειο προς τιμή του αρχαίου Έλληνα φυσικού φιλοσόφου Δημοκρίτου, ο οποίος καταγόταν από τα Άβδηρα της Θράκης.Το ΔΠΘ και η διοίκηση του έχει ώς έδρα τους την Κομοτηνή, η οποία είναι η πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Κράτος δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Το ΔΠΘ παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής της Θράκης και συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με την ποιότητα διδασκαλίας και το επίπεδο έρευνας του, έχει εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των καλύτερων Ελληνικών ΑΕΙ.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Το τμήμα Νομικής έχει μια πλούσια ιστορία ως ένα από τα δυο πρώτα τμήματα που λειτούργησαν στο ΔΠΘ, με αξιόλογη συμβολή στον νομικό πολιτισμό της χώρας αλλά και στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και με ένα διακεκριμένο επιστημονικό δυναμικό. Ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Δέχεται κατ” έτος 600 περίπου φοιτητές. Το Τμήμα φιλοδοξεί να προσφέρει στην κοινωνία αξιόπιστους ερμηνευτές και εφαρμοστές του δικαίου, υπεύθυνους επαγγελματίες, στελέχη του δημόσιου βίου και προπάντος εμπνευσμένους υπερασπιστές του δικαίου.

Μέσω ενός σύγχρονου συστήματος νομικών σπουδών που προχωρά στην συνολική θεώρηση του δικαίου δίχως να αποβάλλει τη διάσταση του κοινωνικού προβληματισμού και των πολιτιστικών παραδόσεων ούτε να παραγνωρίσει την ευρωπαϊκή συνεργασία και την οικουμενική προστασία των δικαιωμάτων λαών και ανθρώπων, το Τμήμα προσπαθεί να μεταδώσει τη νομική παιδεία και την νομική επιστήμη στους φοιτητές του και να δημιουργήσει πρωταρχικά συνειδητοποιημένους πολίτες.

Το Τμήμα Νομικής οργανώνει τις σπουδές και την ερευνητική του δραστηριότητα σε πέντε τομείς (ιδιωτικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο και πολιτική επιστήμη, ποινικές και εγκληματολογικές επιστήμες, διεθνείς σπουδές, δίκαιο των επιχειρήσεων και εργασιακό δίκαιο) και προσφέρει δυο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών :

  1. Νομικής, με ειδίκευση σε πέντε κατευθύνσεις
  2. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης με δυο κατευθύνσεις

καθώς και δυνατότητα σπουδών διδακτορικού επιπέδου

ΜΟΡΙΑ :17.645

 

Αποτέλεσμα εικόνας για δπθ κομοτηνη ΒΙΚΗ

 

ΠΗΓΗ:https://el.wikipedia.org/wiki/

2 Comments

Σχολιάστε

Top