Δίχως εικόνα

Editorial

0

«Αλήθεια – των αδυνάτων αδύνατο ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω/ αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου/ το εφήμερο της [...]