ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σταματούρου Αγγελική                Τζάλα Ζωή ΠΕ02 Φιλόλογος – Διευθύντρια        ΠΕ02 Φιλόλογος- Υποδιευθύντρια 
Οικονομέα Σταυρούλα ΠΕ01 – Θεολόγος
Κορομπέλης Νικόλαος ΠΕ02 – Φιλόλογος
Κώτση Ελένη ΠΕ02 – Φιλόλογος
Παναγιωτακόπουλος Άγγελος ΠΕ02 – Φιλόλογος
Σαφλαγιούρα Φωτεινή ΠΕ02 – Φιλόλογος
Κολιός Ανδρέας ΠΕ03 – Μαθηματικός
Μπαμπίλη Αμαλία-Χριστίνα ΠΕ03 – Μαθηματικός
Τσοκανάς Παναγιώτης ΠΕ03 – Μαθηματικός
Σμαΐλης Βασίλειος ΠΕ04.1 – Φυσικός
Γκέγκιος Θεόδωρος ΠΕ04.2 – Χημικός
Σαραγά Κυριακή ΠΕ04.4 -Βιολόγος
Σπανουδάκη Ειρήνη ΠΕ05 – Γαλλικών
Θεοδωροπούλου Ελένη ΠΕ06 – Αγγλικών
Αντωνοπούλου Μαρία ΠΕ80 – Οικονομολόγος
Αυγουστάτου Ελισάβετ ΠΕ78 – Κοινωνιολόγος
Ζηργἀνου Ελένη ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής
Φυτρος Κωνσταντίνος ΠΕ86 – Πληροφορικής

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης