Σύντομη ιστορία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

UDHR

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του 1948

Από τον 6ο αιώνα π.Χ. στην Αρχαία Περσία ο Κύρος ο Μέγας είχε εδραιώσει τον θεσμό της ανεξιθρησκίας και της φυλετικής ισότητας. Τα διατάγματα αυτά έχουν σωθεί καθώς είχαν καταγραφεί σε έναν πήλινο κύλινδρο της εποχής εκείνης.

Τον 5ο αιώνα π.Χ. στην αρχαία Αθήνα δημιουργείται η έννοια του πολίτη που καθορίζει, μέσω των πράξεων του, τα δικαιώματα του. Επίσης θεσπίζονται νόμοι που αναγνωρίζουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης των πολιτών (ισονομία) και έκφρασης (ισηγορία).

Το 1215 στην Αγγλία καταγράφονται τα δικαιώματα των ευγενών έναντι του Βασιλιά στην Μεγάλη Χάρτα (Magna Charta).

Τον 17ο αιώνα ο John Locke διατυπώνει την θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, διακηρύσσοντας το δικαίωμα των λαών στην επανάσταση εναντίον των αυταρχικών εξουσιών.

Τον 18ο αιώνα οι διαφωτιστές εκφράζουν την αναγκαιότητα της κατοχύρωσης ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Το 1789-1791 την Γαλλική Επανάσταση διαδέχεται η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία κατοχυρώνει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Στη χώρα μας όλα τα Συντάγματα που θεσπίστηκαν περιλάμβαναν κατάλογο ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τελικά μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύεται ο ΟΗΕ και διατυπώνεται η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 Μάξιμος Πράσινος

 

Πηγές http://photodentro.edu.gr/aggregator/ και https://gr.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης